12 • 07 • 2022

Mazo ērgļu monitorings: konstatēts neparasti mazs ērglēns

mazs erglens 11

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vecākais vides eksperts, ornitologs Uģis Bergmanis, veicot mazo ērgļu monitoringu pētījumu parauglaukumā “Murmastiene”, vienā no mazo ērgļu ligzdām konstatēja neparasti mazu mazā ērgļa mazuli.

“Jaunais ērglēns ir izšķīlies aptuveni 7. jūlijā, kas ļauj aprēķināt, ka ola ir iedēta maija pēdējās dienās un jaunā ērgļa izlidošana no ligzdas ir sagaidāma tikai septembra sākumā, neilgi pirms migrācijas uzsākšanas uz ziemošanas vietām Āfrikā. Parasti mazie ērgļi olas dēj, sākot ar 25. aprīli un līdz maija sākumam. Savukārt, jauno ērgļu šķilšanās notiek no jūnija sākuma līdz jūnija vidum, jaunie ērgļi atstāj ligzdas augusta sākumā. Šis ērgļu pāris ir uzsācis ligzdošanu aptuveni mēnesi vēlāk,” par mazā ērgļa mazuļa izšķilšanos stāsta LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

Par ligzdošanas sekmēm sešos parauglaukumos, kuros AS “Latvijas valsts meži” veic mazo ērgļu pētījumus, tiks apkopota informācija pēc monitoringa pabeigšanas rudenī.

Lasīt vairāk: