01 • 07 • 2022

Latvijas austrumu daļā mežos augsta ugunsbīstamība

meza ugunsgreks 

AS “Latvijas valsts meži” vērš uzmanību, ka turpinoties sausiem un saulainiem laika apstākļiem, pakāpeniski arī paaugstinās ugunsbīstamība mežos. Lai arī vietām tiek novērotas pat intensīvas lietusgāzes, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijas austrumu daļā no 30. jūnija līdz 07. jūlijam noteicis augstu ugunsbīstamību mežā, līdz ar to jābūt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem. Būtiski ir izvairīties no jebkādas atklātas liesmas veidošanas mežā, lai neizraisītu uguns nelaimi. Pamanot  meža ugunsgrēku, nekavējoties jāziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot pa tālrunis 112.

picture61

picture71

 Jāatceras, ka, atbilstoši Valsts meža dienesta rīkojumam, no šī gada 2. maija visā valsts teritorijā ir noteikts meža ugunsnedrošais laikposms un katram meža apmeklētājam ir jāievēro ugunsdrošības noteikumu prasības.

Uzturoties mežos un purvos  aizliegts:

 • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
 • kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām un atstāt tos bez uzraudzības;
 • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.
 • Kopš šī gada sākuma AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajā teritorijā ir likvidēti 46 meža ugunsgrēki, kuros cietuši 38 ha meža teritoriju.

  Lai izvairītos no ugunsnelaimes mežā AS “Latvijas valsts meži” saviem pakalpojuma sniedzējiem atgādina, ka jābūt īpaši piesardzīgiem, un aicina:

 • informēt līdzcilvēkus par augstu ugunsbīstamību mežā;
 • izmantot mežā uguni tikai īpašos gadījumos, kad tas ļoti nepieciešams un tam paredzētās stacionārās vietās;
 • darba motorinstrumentus ar sakarsētiem dzinējiem novietot vietās, kur neatrodas viegli uzliesmojoši materiāli (sūnas, kūdra, sausa zemsega – nobiras);
 • izvairīties no atklātas liesmas veidošanas mežā, t.sk. gruzdošu izsmēķu nomešanu zemsedzē;
 • transportlīdzekļus uz meža ceļiem novietot tā, lai nepieciešamības gadījumā tiem garām tiek specializētā meža ugunsgrēku dzēšanas tehnika.
 •