30 • 06 • 2022

Klinšu ērgļu monitorings: ievērojami vairāk sekmīgu ligzdu

Ir noslēdzies klinšu ērgļu monitorings, ko AS “Latvijas valsts meži” veic sadarbībā ar Latvijas Dabas fonda ekspertiem. Šogad sekmīga ērgļu ligzdošana tika konstatēta četrās ligzdās, kas ir ievērojami vairāk, nekā iepriekšējā gadā.

“Klinšu ērgļi ir viena no retākajām plēsīgo putnu sugām Latvijā, ir zināmas ap desmit ligzdošanas teritorijas, un to skaits arvien palielinās,” norāda LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

Šie ērgļi ligzdo lielos augstos purvos uz salām un pussalām. Klinšu ērgļu nozīmīgākie barības dzīvnieki ligzdošanas periodā ir purvos un to tuvumā ligzdojošie putni – dzērves, rubeņi, medņi, pīles un tārtiņveidīgie putni, kā arī zīdītājdzīvnieki – caunas, zaķi un stirnu, āpšu, jenotsuņu mazuļi. Ziemā klinšu ērgļi barojas ar beigtiem dzīvniekiem.

Ligzdošanas veicināšanai klinšu ērgļiem tiek būvētas mākslīgās ligzdas, kurās tie labprāt ligzdo.

LVM vides izglītības un izpētes projekta “Putni un zvēri purvā” ietvaros ikvienam interesentam ir iespējams tiešsaistē vērot pārmaiņas dabā un sekot līdzi putnu un zvēru aktivitātēm vienā no Latvijas ziemeļaustrumu reģiona purviem. Šis ir jau sestais gads, kad ikviens interesents un dabas draugs ar tiešraides kameru starpniecību var sekot līdzi aizraujošiem notikumiem klinšu ērgļu ligzdā, kā arī vērot purva ainavu dažādos gadalaikos. 

 Skaties tiešraidi 

LVM apsaimniekotajās meža platībās tiek aizsargātas gan retās putnu un citu dzīvnieku sugas, gan to dzīvotnes un nozīmīgie biotopi. Vietās, kur ligzdo aizsargājamie putni – melnais stārķis, visi Latvijā ligzdojošie ērgļi u.c. sugas, tiek ierobežota vai pilnībā pārtraukta mežsaimnieciskā darbība, un sugas aizsardzības nolūkos tiek veidoti mikroliegumi un teritorijas dzīvotņu aizsardzībai. Lai saglabātu īpaši aizsargājamos meža biotopus un aizsargājamās dzīvnieku un augu sugas, tiek veidoti mikroliegumi, kuru platības ik gadu pieaug.

Lasīt vairāk: