29 • 06 • 2022

Šovasar pārbūvēs Viesītes tiltu

viesites tilts

Aizkraukles novada Sunākstes pagastā šī gada jūnija beigās tiks uzsākti Viesītes tilta pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt šī gada septembra beigās. Šajā laika periodā tiltu nebūs iespējams šķērsot un būs jāizvēlas kāds cits maršruts. Dabā uzstādītās ceļa zīmes norādīs iespējamos apvedceļus.

Viesītes tilts ir AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pamatdarbībai nozīmīgs, jo savieno divus LVM maģistrālos ceļus ar valsts autoceļiem: meža autoceļš “Kuilis-Daudzeva” savienojas ar asfalta seguma ceļu P75 “Jēkabpils-Nereta”, un meža autoceļš “Tīrā purva trase” savienojas ar V956 “Daudzeva-Viesīte-Apserde”.

“Šobrīd transporta funkcijas nodrošina trīs laidumu dzelzsbetona tilts uz pāļu balstiem. Jaunā risinājuma būvprojekts izstrādāts uz skiču projekta bāzes, kur paredzēts nepārtrauktas sistēmas dzelzsbetona tilts uz esošajiem balstiem. Viesītes tilta tehniskā stāvokļa inspekcija veikta 2019. gadā, kuras laikā par galveno tilta defektu atzīta laiduma stiegrojuma korozija,” skaidro LVM meža infrastruktūras plānošanas vadītājs Jānis Buņķis.

Jauno tiltu paredzēts veidot no monolīta dzelzsbetona plātnes, ko balstīs esošie dzelzsbetona pamati. Konstrukcijas galos pielietos uz vietas betonētas pārejas plātnes. Laidumu balstīs uz jaunām neoprēna balstīklām, kas centriski būs savienotas uz esošajiem pāļiem. Laidums būs veidots kā pusintegrāla sistēma, bez deformācijas šuvēm galos, kas attiecīgi samazina uzturēšanas izdevumus ilgtermiņā. Tilta klājam paredzēta pilnā hidroizolācija un asfatbetona sega. Uz tilta un pieejās tiks izbūvētas jaunas tērauda drošības barjeras, kā arī tiks uzstādītas ceļa zīmes.

 ApbraucamĀ ceļa plāns 

Viesītes tilts atrodas salīdzinoši līdzena reljefa apvidū. Ceļa plāna līkne šajā vietā nav taisna, taču ceļa pārredzamība no satiksmes drošības viedokļa ir laba. Tilta pieejas veidotas aptuveni 2,5 m augstos uzbērumos ar salīdzinoši lēzenām nogāzēm. Upes gultnē smilšainas grunts, ūdens caurplūde ir laba. Atsevišķās vietās upes lejtecē konstatētas koku kritalas, taču upes pārpurvošanās pazīmes nav konstatētas. Upes aptuvenais platums ir 5-6,5m.

Lasīt vairāk: