20 • 06 • 2022

LVM izveido dzīvotni smilšu krupim

dzivotne smilsu krupim

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) 2021.–2022. gada rudens-ziemas sezonā LVM Ziemeļkurzemes reģionā, Puzes apkārtnē izveidojuši dzīvotni smilšu krupim Epidalea calamita. Pamestā, daļēji aizaugušā karjera teritorijā tika novākts koku un krūmu apaugums, izveidotas seklas lāmas smilšu krupju nārstošanai un to tuvumā ierīkotas slēptuves.

Apsekojot teritoriju LVM Ziemeļkurzemes reģiona Puzes apkārtnē 2020. gadā, konstatēts, ka Puzes apkārtnes smilšu krupju populācijas galvenokārt apdraud piemēroto biotopu aizaugšana. Esošais dabas liegums “Puzes smilšu krupja atradne” vairs nav piemērots smilšu krupja nārstam, piemēroti apstākļi saglabājušies tikai pāris apkārtnē esošajos karjeros, kuri vēl nav aizauguši.

“Smilšu krupji nārsta vietām izvēlas seklas, periodiski izžūstošas lāmas ar smilšainu vai grants gultni jūras piekrastē vai karjeros. Piemērotās vietās smilšu krupji ātri ieviešas un strauji savairojas, bet, kad vide pēc dažiem gadiem izmainās, piemēram, aizaug ar augstāku vai blīvāku veģetāciju, suga izzūd, un jaunas populācijas parādās tur, kur priekšnoteikumi ir labāki. Tādēļ izmiršana un jaunu vietēju populāciju veidošanās ir uzskatāma par sugas dinamikas dabisku daļu. Pētījumi rāda, ka, meklējot jaunas dzīvesvietas, smilšu krupji var pārvietoties pat aptuveni 4-5 km tālu. Atjaunotajai dzīvotnei tuvākās zināmās smilšu krupja nārsta vietas, kur pēdējo gadu laikā ir konstatēti smilšu krupji, ir 0,5 – 1 km attālumā,” skaidro LVM vides plānošanas speciālists Mārtiņš Kalniņš.

Lai novērtētu veikto un turpmāk plānoto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti, LVM kopš 2020. gada vairākos Puzes apkārtnes karjeros veic smilšu krupja izpēti.

Lasīt vairāk: