16 • 06 • 2022

LVM vides izglītības programmās aizvadītajā mācību gadā mežu izzinājuši vairāk nekā 20 000 skolēnu un skolotāju

meza dienas

Lai vairotu bērnu un jauniešu izpratni par meža vērtību un ilgtspējīgas mežsaimniecības nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā, 2021./2022. mācību gadā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un citām organizācijām meža izglītības aktivitātēs iesaistījusi vairāk nekā 20 000 audzēkņu, sākot no pirmsskolas līdz pieaugušo tālākizglītībai.

Visvairāk dalībnieku darbojušies LVM vides izglītības programmās pirmsskolām un sākumskolām. LVM ekoprogrammā bērnudārziem “Cūkmena detektīvi ”  aizvadītajā mācību gadā piedalījušies 7104 pirmsskolas vecuma bērni un 208 pedagogi no visas Latvijas. Mācību gada sākumā Cūkmens devās uz pirmajiem 100 bērnudārziem, lai nogādātu “Slepenos maisus” ar mācību materiāliem, gada vidū – lai katrai grupiņai nodotu “Skābekļa pakas” – koku audzēšanas komplektus, bet gada beigās čaklākos apbalvoja ar detektīvu diplomiem. Programma tiek īstenota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “Nemēslo mežā” ietvaros.

Savukārt LVM vides izglītības programmā 1. – 6. klasēm “mammadaba meistarklase” šogad piedalījušās 255 klases un interešu izglītības pulciņi, meža izzināšanā iesaistot 4075 bērnus un jauniešus un vairāk nekā 200 skolotājus. Meistaru diplomus pēc  visiem trīs paveiktajiem meistardarbiem šogad saņēma 75 klases un pulciņi, bet Mācekļu diplomus – izpildot divus vai vienu meistardarbu – 50. Tāpat katra no klasēm saņēma diplomu starptautiskajā “Learning about forests” programmā.

Vairāk dalībnieki nekā pērn iesaistījušies ikgadējās LVM Meža ekspedīcijās  6. klasēm. Tajās aizvadītajā rudenī piedalījās 5614 sesto klašu audzēkņi un 436 to skolotāji. 11 ekspedīciju poligonus septembra laikā apmeklējušas 304 grupas, kuras dabā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu izglītojoši vairāk nekā 160 LVM darbinieki. Toties  7. – 9. klasēm bija iespēja piedalīties gadskārtējā āra mācību spēļu konkursā LVM Meža olimpiāde. Tās pusfinālā iekļuva 112 skolēni no 13 skolām. Stāsta LVM Vides izglītības vadītāja Līga Abizāre: “Šogad LVM Meža olimpiādi organizējām kopā ar Latvijas Olimpisko komiteju, liekot uzsvaru uz mežu kā lielāko sporta zāli. Orientēšanās sacensību un radošo uzdevumu finālā uzvaras laurus plūca Jelgavas Pārlielupes pamatskola, otro vietu ieguva Mazzalves pamatskola, bet trešo – Mežinieku pamatskola.”

Vidusskolas posma audzēkņi piedalījās stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”. Konkursa pirmajā kārtā tika saņemti 23 darbi no 21 autora. 3. kārtā, iesūtot video vēstījumus par godu ANO Starptautiskajai meža dienai, piedalījās 14 kandidāti, bet stipendijas no LVM un sadarbības partneriem – AS “Latvijas Finieris”, SIA “Rīgas meži” un biedrības “Zaļās mājas” saņēma septiņi finālisti.

Šī gada lielākais jaunums skolu programmā bija  digitālā spēle “Mežotājs” 8. – 9. klasēm. Pētniecisko spēli “Mežotājs” jau izspēlējuši vairāk nekā 3000 skolēni. Par laureātiem digitālajā un lauka pētījumā mežā atzīta Mārupes pamatskolas 8.a klase, Galēnu pamatskolas 8. klase un Mežvidu pamatskolas 9. klase.

Tāpat arī šogad skolēnu vidū tika iedzīvināta tēma “Skābeklis”, dāvinot skolām jaunu metodisko materiālu par klimata pārmaiņām –Skābekļa paka” ar koku sēklām un sēšanas pamācību. Kopumā izglītības iestādes saņēma vairāk nekā 18 000 priežu sēklas. Saņemot “Skābekļa paku”,  ikviens vecumā no 5 – 19 gadiem tika aicināts arī radīt dizainu uzlīmei par skābekļa tēmu. Konkursam saņemts milzīgs pieteikumu skaits – gandrīz 1000! Kopā ar Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības iniciatīvu “Ziedoņa klase” galvenās balvas saņēmuši četri  skolēni, bet atzinības – vēl trīs.

Lai skolotājiem nodrošinātu profesionālo pilnveidi mācību procesā par mežu, aizvadītajā mācību gadā notikuši vairāki pedagogu tālākizglītības kursi. Rudens un pavasara kursos piedalījušies vairāk nekā 200 pedagogi no visas Latvijas. Nākamie kursi plānoti 2022. gada jūlija beigās kā trīs dienu vides izglītības nometne aktīvākajiem skolotājiem, kas kopā ar audzēkņiem čakli darbojušies LVM vides izglītības programmās.

Šī gada vides izglītības aktivitātes īstenotas kopā ar sadarbības partneriem: Valsts izglītības satura centru, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, Starptautiskā vides izglītības fonda (FEE) programmu “Learning about Forest”, Latvijas Vides aizsardzības fondu un citiem  partneriem. LVM īsteno vides izglītības programmas kopš 2005. gada saskaņā ar valsts izglītības standartu un Eiropas Meža pedagoģijas vadlīnijām (www.forestpedagogics.eu). Vairāk informācijas www.lvm.lv/skolam

 

Skolotāju atsauksmes par dalību LVM skolu programmās 2021./2022. mācību gadā

Laurenču sākumskola:

“Skābekļa paka” ir lieliska! Vispirms iepazināmies ar informāciju, izpētījām saturu unbijām ļoti priecīgi par šādu dāvanu no AS “Latvijas valsts meži”. Paldies par klimata pārmaiņu spēli un priežu sēkliņām! Pēc instrukcijas priedītes iesējām 13. aprīlī, tās jau ļoti smuki aug un ir labi sadīgušas, katru dienu vērojam un priecājamies..

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola:

Pētījumu spēli "Mežotājs" kā digitālo mācību un metodisko līdzekli par ilgtspējīgu mežsaimniecību vērtēju ļoti labi, jo skolēniem bija iespēja saprast teorētisko zināšanu pielietojumu ikdienas dzīvē caur digitālās spēles reālajiem piemēriem. Savukārt pētījuma veikšana bija izcils labās prakses piemērs projekta "Skola2030" stundu izveidei.