15 • 06 • 2022

LVM saražos papildu enerģētiskās šķeldas apjomu šī gada apkures sezonai

Turpinoties pieprasījuma kāpumam pēc enerģētiskajiem produktiem vietējā tirgū, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) palielinās enerģētiskās koksnes ražošanas apjomus un saražos papildu 180 tūkstošus berkubikmetru enerģētiskās šķeldas 2022./2023. gada apkures sezonas vajadzībām.

LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis uzsver: “LVM ir atbildīgs sabiedrības loceklis, kas apzinās savu būtisko lomu Latvijas stratēģisko aktīvu ilgtspējīgā apsaimniekošanā un sabiedrības ekonomisko, sociālo un  vides vajadzību līdzsvarošanā. LVM padome ir izskatījusi un atbalsta uzņēmuma valdes sagatavoto plānu enerģētiskās šķeldas ražošanas palielināšanai. Tā ietvaros plānots saražot līdz pat 30 % vairāk enerģētisko šķeldu, sniedzot atbalstu gaidāmajā apkures sezonā.”

“Šī vasara “Latvijas valsts mežiem” būs saspringta. Esam uzsākuši enerģētiskās koksnes papildu apjomu sagatavošanu. Pārdošanas norise un līgumu slēgšana paredzēta jūlijā un augustā, lai jau no septembra uzsāktu enerģētiskās šķeldas piegādes ar pircējiem saskaņotā laika grafikā. Pieteikties varēs ikviens siltumenerģijas ražošanas uzņēmums,” skaidro LVM valdes loceklis Edvīns Zakovics.

 Pārdošanas piedāvājums būs pieejams šeit 

Interesenti, kas reģistrējušies piedāvājumu saņemšanai mājas lapā, pārdošanas procesa izsludināšanas brīdī saņems automātisku ziņu uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Enerģētisko šķeldu LVM ražo no koku biomasas – gan no ciršanas atliekām, piemēram, zariem, galotnēm, atgriezumiem, sīkkokiem, skujām, gan no apauguma un sīkkoksnes, kas paliek mežā pēc ceļmalu un grāvju apauguma novākšanas un jaunaudžu kopšanas. Enerģētiskajai koksnei pēc tās sagatavošanas no 3 līdz 6 mēnešiem dabiski jāizžūst, lai sašķeldošanas brīdī tā sasniegtu optimālāko enerģētisko vērtību un būtu piemērota tūlītējai izmantošanai – siltuma ražošanai.

AS “Latvijas valsts meži” 2021. gadā realizēja 6,83 miljoni kubikmetru koksnes, tai skaitā 6,64 miljoni kubikmetru apaļkoksnes sortimentu, tāpat ir pārdoti 591,8 tūkstoši megavatstundu šķeldu. 2021. gadā 17,8 tūkstošos hektāru veikta meža atjaunošana un meža vai plantāciju meža ieaudzēšana, tai skaitā stādot atjaunoti 12,2 tūkstoši hektāru. Meža dabiskā atjaunošanās notikusi 5,5 tūkstošos hektāru, jaunaudzes koptas 31,7 tūkstošu hektāru platībā.

Lasīt vairāk: