14 • 06 • 2022

Pēc 80 gadiem atklāj baisu noziegumu Zemgales reģionā

2022. gada 9. jūnijā meklēšanas apvienības “Leģenda” komanda Ķekavas novada domes uzdevumā veica izrakumus Baldones mežos, atrodot vietu, kur pirms 81 gada tika nošauti un aprakti vietējie ebreju tautības iedzīvotāji.

Atklājumu var nosaukt par unikālu Latvijas mērogā. Tas noticis, pateicoties vēstures pētniecības entuziastiem un Baldones muzeja padomes biedriem – Jurim Jeršovam un Ojāram Andersonam, kuri ir ne tikai atklājuši nozieguma vietu, bet arī virzījuši procesu, lai cilvēki cienīgi tiktu apglabāti Baldones pilsētas kapos. “Leģendas” komanda ar vairāk nekā 20 dalībniekiem no 7 valstīm, tostarp arī ebreju kopienas pārstāvjiem, veica ekshumācijas darbus, atrodot vismaz 30 cilvēku mirstīgās atliekas, no kuriem 7 bija bērni. Visticamāk, ka noziegums veikts 1941. gada jūlijā, laikā, kad nacistiskā Vācijas armija jau bija okupējusi Latvijas teritoriju un īstenoja savu politisko virzību. Baldonē bija izveidota vietējā palīgpolicijas vienība, tautā saukta arī par “šucmaņiem”, kuras rezultātā ir pastrādāts noziegums pret baldoniešiem.

“Ekshumācijas jeb apbedījumu vietas meklēšanas, izpētes un pārapbedīšanas darbi jāveic saskaņā ar saņemtajām atļaujām, kurās skaidri noteiktas ne vien rakšanas darbu robežas, bet arī prasības, kas jāievēro, lai rakšanas darbi un to noslēgums atbilstu drošības un vides prasībām, neietekmējot mežsaimniecības darbu gaitu LVM apsaimniekotā teritorijā. Atšķirībā no kritušo karavīru meklēšanas darbiem, kurus regulē starpvalstu līgumi, šajā gadījumā bija nepieciešama LR tiesībsargājošo iestāžu iesaiste,” skaidro LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns.

Šobrīd genocīda vieta ir rūpīgi pārmeklēta, taču jāturpina ilgs un skrupulozs darbs, lai pēc iespējas precīzāk sakārtotu mirstīgās atliekas un dokumentētu pastrādāto noziegumu. Baldones muzejs turpinās strādāt pie zinātniskajiem pētījumiem un aicina ikvienu sniegt informāciju par ebrejiem Baldonē laika posmā no 1900. gada līdz mūsdienām vēstures pētniekam J.Jeršovam (tel.nr. +371 29624967) vai Baldones muzejam (+371 29149420).

Lasīt vairāk: