07 • 06 • 2022

LVM saņem informācijas drošības sertifikātu koksnes produktu pārdošanā

Lai stiprinātu koksnes produktu pārdošanas procesa uzticamību un informācijas sistēmu drošību, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ir sertificējusi informācijas drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO27001 starptautiskajam standartam.

Iegūtais sertifikāts apliecina, ka ar koksnes produktu pārdošanu saistīto darbību pārvaldība un pārdošanas procesa nodrošināšana tiešsaistē jeb e-komercija ir auditēta un atbilst ISO/IEC 27001:2013 standarta prasībām.

“Iegūtais sertifikāts ir papildu apstiprinājums tam, ka e-komercijas ietvaros veiktās darbības un informācijas apstrāde notiek saskaņā ar procedūrām un atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei. Pārdošanas process tiek pārvaldīts tā, lai informācija tajā būtu patiesa, precīza un pārbaudāma, datu plūsmas, aprēķini un algoritmi būtu korekti, datiem piekļūtu un datus apstrādātu tikai autorizēti darbinieki. Mūsu pircējiem sertifikāts ir kā garantija uzticamam un pārvaldītam pārdošanas procesam, kura ietvaros notiek klientu iesniegtās informācijas apstrāde,” skaidro “LVM Koksnes produktu ražošanas un piegāde” pārdošanas vadītāja Līga Ozola-Šmite.

sertifikats

Lielākā daļa koksnes produktu pārdošanas procesa notiek e-vidē, tāpēc LVM ir attīstījusi un izmanto vairākas informācijas sistēmas, lietotnes, saskarnes un citus informācijas tehnoloģiju un komunikācijas risinājumus, kas tiek izmantoti pārdošanas procesa nodrošināšanai un informācijas pārvaldībai.

Koksnes produktu pārdošanas gaita

Lai nodrošinātu augstu koksnes produktu pieejamību pircējiem un vienlīdzīgas iespējas to iegādei, LVM koksnes produktus pārdod publiskā pārdošanas procesā. Tajā var piedalīties ikviens, kurš atbilst LVM izvirzītajām prasībām un kuram LVM piedāvātie koksnes produkti – apaļie kokmateriāli vai enerģētiskā šķelda – ir nepieciešami tālākai pārstrādei un izmantošanai.

Koksnes produktu pārdošanas procesu veido vairāki posmi. Sākotnēji potenciālais pircējs iesniedz pieteikumu, kura atbilstība tiek izvērtēta. Tad seko pārdošanas process, piemēram, izsole. Pārdošanas procesa rezultāti ir pamats līguma noslēgšanai.

2021. gadā Latvijas koksnes pārstrādes uzņēmumiem pārdoti 6,83 miljoni kubikmetru koksnes, tajā skaitā 6,64 miljoni kubikmetru apaļo kokmateriālu un 0,19 miljoni kubikmetru augošu koku. Pārdotās šķeldas apjoms sasniedz 0,6 milj. megavatstundu.