31 • 05 • 2022

LVM 2021. gada pārskats atspoguļo sekmīgus un nozīmīgus ieguldījumus attīstībā, kā arī dabas daudzveidības saglabāšanā

mezs un jaunaudzes

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) akcionāru sapulce apstiprinājusi 2021. gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, kas liecina, ka 2021. gadu uzņēmums noslēdza ar 405,3 miljonu eiro neto apgrozījumu un 111,5 miljonu eiro peļņu pēc nodokļu nomaksas. Uzņēmuma akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums valstij izmaksāt 89,2 miljonus eiro, tai skaitā 71,4 miljonus eiro dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu un 17,8 miljonus eiro uzņēmumu ienākuma nodoklī.

2021. gadā Latvijas koksnes pārstrādes uzņēmumiem pārdoti 6,83 miljoni kubikmetru koksnes, tajā skaitā 6,64 miljoni kubikmetru apaļkoksnes sortimentu un 0,19 miljoni kubikmetru augošu koku. Piegādātajos koksnes produktos piesaistīti 6 miljoni tonnu oglekļa.

Pērn LVM izkopa jaunaudzes 31,7 tūkstošu hektāru platībā, kas ir nedaudz vairāk nekā 2020. gadā, kad jaunaudžu kopšana tika veikta 31,4 tūkstošos hektāru. Savukārt mežs atjaunots un ieaudzēts 17,8 tūkstošos hektāru, tai skaitā stādot atjaunoti 12,2 tūkstoši hektāru.

Lai palielinātu apsaimniekojamās meža platības, 2021. gadā investēti 0,7 miljoni eiro zemju iegādei. Aizvadītajā gadā uzņēmums iegādājās 29 nekustamos īpašumus ar kopējo platību 190,3 hektāri. Kopumā Zemesgrāmatā pērn reģistrēti 342,2 hektāri zemju, tajā skaitā daļa no objektiem, kas tika iegādāti 2020. gadā.

2021. gadā LVM realizēja 55,3 miljonus meža koku stādu, kas ir nedaudz mazāk kā 2020. gadā, kad tika realizēti 56,4 miljoni stādu. Augstvērtīgie meža stādi galvenokārt novirzīti valsts mežu atjaunošanai – 30,2 miljoni jeb 55%, bet atlikušie realizēti ārējā tirgū – 12,2 miljoni stādu jeb 22% Latvijas privāto mežu atjaunošanai, savukārt 12,9 miljoni jeb 23% tika eksportēti. Meža koku stādu realizācijas apjoma palielināšanā un pārējo pamatlīdzekļu atjaunošanā ieguldīti 2,5 miljoni eiro. Jaunajā Kalsnavas kokaudzētavā “Mežvidi” ekspluatācijā nodotas 5 siltumnīcas, 6 stādu audzēšanas poligoni, sūkņu stacijas un dažādas stādu audzēšanai nepieciešamās tehniskā aprīkojuma iekārtas.

Pērn LVM realizēja 967 tūkstošus kubikmetru minerālo materiālu un to maisījumus, kas ir par 86% vairāk nekā gadu iepriekš. Lai nodrošinātu būvizstrādājumu tirgus prasības, LVM 2018. gadā uzsāka sertificētu minerālo materiālu ražošanas procesu, kā rezultātā sertificēto zemes dzīļu produktu pārdošanas apjoms pieaudzis no 0,219 miljoniem kubikmetru 2018. gadā līdz 0,860 miljoniem kubikmetru 2021. gadā.

Dabas daudzveidības saglabāšana LVM apsaimniekotajos mežos vienmēr bijusi nozīmīga uzņēmuma mežsaimnieciskās ražošanas sastāvdaļa. 18,7% no LVM mežu kopplatības un vairāk nekā 23% no visu zemju (meži, purvi, lauksaimniecības zemes, ūdeņi) kopplatības LVM apsaimnieko ar dabas aizsardzības mērķi.

2021. gadā veikti nozīmīgi ieguldījumi dabas daudzveidības saglabāšanā, apsaimniekojot gan valsts noteiktās, gan LVM izveidotās aizsargājamās dabas teritorijas. Dabas daudzveidības saglabāšanai LVM ne tikai apsaimnieko aizsargājamās dabas teritorijas (t. sk. Natura2000), mikroliegumus, bet arī tādas teritorijas kā meža koku sugu ģenētisko resursu mežaudzes. Plānojot saimniecisko darbību, LVM ik gadu apzina jaunas aizsargājamo sugu atradnes, aizsargājamo putnu ligzdošanas, riestošanas vietas, Eiropas Savienības nozīmes meža, purvu, ūdeņu, zālāju, kāpu biotopus, un lai nodrošinātu to atbilstošu apsaimniekošanu, nosaka papildu dabas aizsardzības platības.

Lasīt vairāk: