20 • 05 • 2022

Skrīveru dendroloģiskajā parkā atjaunota strūklaka

struklaka skriveri

Skrīveru dendroloģisko parku jau kopš tā ierīkošanas 19. gadsimta izskaņā rotā strūklaka, kas kļuvusi par neatņemu parka ainavas sastāvdaļu. Pēc strūklakas atjaunošanas darbiem šajā pavasarī, tā jau atkal iepriecina parka apmeklētājus.

Strūklaka darbojas katru dienu no pulksten 10 līdz 22.30. Strūklaka tiek ieslēgta apaļās stundās un tā strādā līdz pusstundai.

Skrīveru dendroloģisko parka izveidojis Maksimilians fon Siverss un jaunbūvētās pils priekšu greznoja arī strūklaka, kas nu jau neesošās pils pagalmā tika izbūvēta 1897. gadā un bija unikāla ar to, ka sākotnēji ūdeni pa kokā grebtām caurulēm saņēma no Kalnamuižas ezera.

Skrīveru dendroloģisko parku, kurā aug unikāli svešzemju koku stādījumi, kopš 1999. gada apsaimnieko AS “Latvijas valsts meži”, veicot parka uzturēšanas un attīstīšanas darbus. Pirmo reizi strūklaka pēc LVM pasūtījuma tika renovēta 2007. gadā. Tolaik, izbūvējot objektu, tika saglabāta baseina forma un centrālā strūklakas daļa aprīkota ar dekoratīvu elementu, kā arī izveidota pazemes sūkņu telpa strūklakas apkalpojošo iekārtu izvietošanai. Šajā pavasarī tika veikti strūklakas baseina hidroizolācijas un seguma atjaunošanas darbi.

5 galerija skriveri

 

Skrīveru dendroloģiskā parka platība ir 16,9 ha un tajā, pēc 2014. gadā veiktās koku un krūmu inventarizācijas, sastopami 248 taksoni, ieskaitot vietējās sugas. Parku vērts apmeklēt jebkurā no gadalaikiem, tomēr viskrāšņāk parks greznojas pavasarī un vasarā, kā arī rudenī, lapu krāsošanās laikā. Skrīveru dendroloģiskajā parkā apmeklētājus noteikti pārsteigs cukura kļava, Alpu atragene, sirdsveida un plēkšņveida kārijas un citi neparasti augi.

Skrīveru dendroloģiskais parks apmeklētājiem atvērts visu diennakti un ieeja tajā ir bez maksas.

Lasīt vairāk: