06 • 05 • 2022

Noskaidroti pētnieciskās spēles “Mežotājs” laureāti

Jauno AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pētniecisko spēli “Mežotājs” šajā mācību gadā iepazinuši gandrīz 3 tūkstoši Latvijas skolu audzēkņi, digitāli apgūstot meža apsaimniekošanas gudrības. Digitālajā spēlē skolēni sacentās par labākajiem pētījumiem, atklājot ilgtspējīgas mežsaimniecības nozīmi.

Spēle “Mežotājs” veidota atbilstoši 8. – 9. klašu mācību priekšmetu programmām, tieši tāpēc no kopumā 189 reģistrētajām klasēm, šo klašu skolēni ir piedalījušies visaktīvāk.

"Mežotājs" piedāvā iespēju izaudzēt savu virtuālo mežu un iepazīt meža ekoloģisko, ekonomisko un sociālo nozīmi. Nostiprināt jaunās zināšanas skolēni var reālā lauka pētījumā LVM veidotos parauglaukumos starpdisciplināra temata "Pētījums mežā" sekmīgai īstenošanai 8. – 9. klasēs ģeogrāfijas, bioloģijas, kā arī matemātikas un datorikas mācību priekšmetos.

Skolotājs varēja izvēlēties klasei piemērotāko lauka pētījuma variantu atbilstoši šīm darba lapām: divu audžu salīdzinājums LVM sagatavotajos parauglaukumos (A), pētījums jebkurā 12 metrus augstā mežā (B) un atsevišķu koku pētījums, iespējams arī pilsētvidē (C).

Sveicam laureātus katrā no pētījuma kategorijām:

A - Mārupes pamatskolas 8.a klase, skolotāja Daiga Krieviņa

B - Galēnu pamatskolas 8. klase, skolotāja Jūlija Belkovska

C - Mežvidu pamatskolas 9. klase, skolotājas Jolanta Silicka un Inga Jurdže

Laureātu klašu skolotāji saņems LVM kokaudzētavu Stādu dāvanu karti (100 eiro vērtībā), savukārt laureātu klases saņems Meža karjeras ekskursiju – apmaksātu autobusu uz lielāko meža nozares pasākumu "Latvijas meža dienas", kas notiks Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē 27. un 28. maijā.

Labākās reģistrēto lauka pētījumu klases saņems diplomus un iespēju skolotājiem pretendēt uz dalību LVM Vasaras nometnē – 36 stundu tālākizglītības kursos, kas notiks 27. – 29. jūlijam LVM atpūtas un tūrisma centrā "Ezernieki".

Jaunais digitālais mācību un metodiskais līdzeklis "Mežotājs" tapis šogad pēc divu gadu Eiropas Sociālā fonda projekta realizācijas. Tā izveidē iesaistīti eksperti no AS “Latvijas valsts meži” (LVM), Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātes. “Mežotājs” atbilstoši "Skola2030" nodrošina skolēniem kompetenču izglītību par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Visa informācija www.mezotajs.lv

Lasīt vairāk: