02 • 05 • 2022

No 2. maija Latvijā spēkā meža ugunsnedrošais laikposms

Visā Latvijas teritorijā, sākot ar 2. maiju, Valsts meža dienests noteicis meža ugunsnedrošo laikposmu. AS “Latvijas valsts meži” aicina dabas draugus un atpūtniekus mežā uzvesties atbildīgi un ievērot ugunsdrošības noteikumu prasības.

Paliekot siltākam un sausākam laikam, ugunsbīstamība mežā būtiski palielinās. Joprojām visbiežākais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir cilvēku apzināta, neapzināta vai neuzmanīga rīcība ar uguni.

Uzturoties mežos un purvos ir aizliegts:

  • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus,
  • kurināt ugunskurus (izņemot īpaši ierīkotas vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus tām) kā arī atstāt tos bez uzraudzības,
  • dedzināt atkritumus,
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem,
  • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Pamanot izcēlušos meža ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 vai Valsts meža dienestam, pēc iespējas precīzāk norādot notikuma vieta!

AS “Latvijas valsts meži” informē, ka atsevišķās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās šogad saglabāsies augsta ugunsbīstamība, ņemot vērā to, ka netiek saskaņoti meža ugunsgrēku dzēšanai būtiski infrastruktūras pārbūves darbi, kuru realizācija ļautu pēc iespējas ātrāk un operatīvāk sasniegt izcēlušos meža ugunsgrēkus.

Šogad Valsts meža dienests ir reģistrējis jau 83 meža ugunsgrēkus ar kopējo uguns skarto meža zemes platība 100,1 ha, no kuriem 42,1 ha ir tieši jaunaudzes. AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajā teritorijā no gada sākuma ir izcēlušies 23 meža ugunsgrēki, ugunij skarot 8,7ha lielu meža zemes teritoriju.