29 • 04 • 2022

Mazo ērgļu ligzdā sagaidīta pirmā ola

erglis

Vakardienas saulainā diena izvērtās par īpašu mazo ērgļu pārim – sagaidīta pirmā ola. No ziemošanas vietām ērgļi atlidoja 13. aprīlī, bet pirmā ola sagaidīta 28. aprīļa pēcpusdienā.

“Ar ligzdas būvniecību ērgļi nesteidzās, tikai pēc deviņām dienām uz ligzdu tika atnesti pirmie zari. Līdz olas izdēšanai ērgļi pārojās un barojās, tēviņš nesa mātītei uz ligzdu vardes. Neilgi pirms olas izdēšanas tēviņš pacienāja mātīti ar tikko dzimušu zaķēnu. Pēc maltītes ieturēšanas tika izdēta ola. Parasti mazie ērgļi dēj divas olas, otrā ir gaidāma pēc 3-5 dienām,” skaidro LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

Īpašais brīdis un tālākie notikumi mazo ērgļu ligzdošanas laikā skatāmi AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tiešsaistes kamerās, kas atrodas pieaugušā meža nogabalā Madonas meža iecirkņa Lielajā salā. Šajā teritorijā, kas atrodas netālu no Barkavas ciema, uzņēmums veic mazo ērgļu monitoringu.

 Skaties tiešraidi 

Lai ērgļiem veiksmīga ligzdošana un pietiekami daudz barības jaunā ērgļa izaudzēšanai!

Lasīt vairāk: