04 • 03 • 2022

Latvijas kokrūpniecības federācija un AS “Latvijas valsts meži” vienojas par sadarbību Latvijas meža nozares stiprināšanai

lvm lkf

Latvijas kokrūpniecības federācijas (LKF) padome un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome tikās, lai pārrunātu iespējas, kā sarežģītajā starptautiskajā situācijā turpināt attīstīt Latvijas meža nozares potenciālu – meža ražību un oglekļa piesaisti augošos kokos, nozares kopējo eksporta vērtību un augstas pievienotas vērtības koksnes produktu ražošanu, kā arī sekmēt Latvijas koksnes piegādes ķēdes konkurētspēju Eiropā un pasaulē.

“Mēs ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem asi nosodām Krievijas un Baltkrievijas īstenoto karu un solidarizējamies ar Ukrainu. Šajos apstākļos strauji mainās ne tikai starptautiskās ražošanas ķēdes, bet arī tiek uzlikta Latvijas meža nozarei vēl lielāka atbildība par Latvijas tautsaimniecību, reģionālo nodarbinātību un enerģētiskās neatkarības mērķu ātrāku sasniegšanu. Tādēļ bija īpaši svarīgi LKF un LVM padomēm pārrunāt savstarpējo sadarbību,” uzsver LKF prezidents Indulis Kovisārs. 

Tikšanās laikā LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis iepazīstināja LKF padomi ar uzņēmuma redzējumu par būtiskākajiem izaicinājumiem, uzņēmuma plāniem koksnes piegādē Latvijas tautsaimniecībai un darbu pie vides vērtību saglabāšanas un vairošanas valsts mežos. Puses vienojās par operatīvu informācijas apmaiņu un risinājumu izstrādāšanu, lai reaģētu uz īstermiņa izaicinājumiem. Tāpat sadarbības memoranda ietvaros jāturpina darbs pie normatīvās vides pilnveidošanas nozares stratēģijas mērķu sasniegšanai.

LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis: “Mēs apzināmies, ka LVM ir būtiska loma ne tikai meža nozares, bet Latvijas tautsaimniecības stabilizēšanā. Šajā trauksmainajā ģeopolitiskajā situācijā un noteiktajām valstu savstarpējām sankcijām redzam LVM būtisko lomu Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā gan tradicionālo kurināmo resursu, gan atjaunojamo – vēja un saules energoresursu jomā. LVM turpinās aktīvu sadarbību ar Latvijas kokrūpniecības federāciju pie Eiropas zaļās vienošanās mērķu iedzīvināšanas Latvijā, izstrādājot nozares redzējumu oglekļa piesaistes palielināšanai, kas balstīts uz apkopoto zinātnisko datu un ekspertu zināšanām oglekļa intensīvu materiālu un energonesēju aizstāšanai ar oglekļa neitrāliem vai oglekļa pozitīviem risinājumiem.”