23 • 02 • 2022

AS “Latvijas valsts meži” izcilākās mežkopības komandas saņem Gada balvu

appo3783

Lai izteiktu atzinību labākajiem darbiniekiem par ieguldījumu meža atjaunošanā un kopšanā, pirms trim gadiem LVM Mežsaimniecība iedzīvināja “Mežkopības izcilības balvu”. Šogad balvas aizceļoja uz LVM Zemgales reģionu Guntim Dišleram par izcilu meža kopšanas rezultātu un uz LVM Ziemeļlatgales reģionu Aldim Zarembam par izcilu meža atjaunošanas rezultātu.

“Latvijas valsts mežu mežkopības komandai pagājušajā gada bija jāpārvar daudzi izaicinājumi. Esmu gandarīts, ka mums izdevies sasniegt plānoto, un pat pārspēt mežkopības darbu rekordus gan kvalitātes, gan apjomu ziņā. Darbinieku izcilie darba panākumi ir pamats nākotnes veselīgajām un ražīgajām mežaudzēm,” teic LVM Mežkopības izpilddirektors Mārtiņš Gūtmanis.

Mežkopībā darba rezultāti ik gadu tiek noteikti, veicot mērījumus meža atjaunošanā stādītās/sētās platībās četru gadu vecumā un jaunaudžu kopšanas rezultātiem audzēs, kurās noslēdzas mežaudzes struktūras un sastāva veidošanas cikls. Mērījumi ļauj sekot mežaudzes kvalitātes izmaiņu dinamikai un nepieciešamības gadījumā ieviest vajadzīgās korekcijas meža audzēšanas un kopšanas ciklā.

intrai bilde

LVM Zemgales reģiona Engures iecirkņa mežkopis Guntis Dišlers neslēpj savu prieku un pārsteigumu, jo saņemtā izcilības balva liecina par labi padarītu darbu, kas iedvesmo darīt arī turpmāk. Savukārt LVM Ziemeļlatgales reģiona Žīguru iecirkņa mežkopis Aldis Zaremba, kurš LVM strādā jau gandrīz 18 gadus, pauž gandarījumu par sava darba novērtējumu.

Lasīt vēl: