28 • 01 • 2022

LVM padome apstiprinājusi 2022. gada budžetu

drons virs meza

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome apstiprinājusi uzņēmuma 2022. gada budžetu. Plānots, ka šogad LVM ienākumi sasniegs  471,6 miljonu eiro, bet peļņa – 163,1 miljonus eiro. No uzņēmuma ienākumiem 96% jeb 454,7 miljonus eiro veidos koksnes – apaļkoksnes sortimentu, augošu koku un šķeldu – pārdošana. Kopējais investīciju apjoms 2022. gadā plānots 73,7 miljoni eiro, no tiem 40,2 miljonus eiro jeb 54% paredzēts ieguldīt meža infrastruktūras attīstībā, tai skaitā meža ceļu, meža meliorācijas sistēmu un tiltu būvniecībā, projektēšanā un būvuzraudzībā.

“Uzņēmuma valdes sagatavotais 2022. gada budžets paredz līdz šim uzņēmuma vēsturē apjomīgāko apgrozījumu un peļņu, tomēr netrūks arī dažādu izaicinājumu. Mainīgā biznesa vide prasa vēl ciešāku sadarbību ar mūsu pircējiem, piegādātājiem un nozares interešu organizācijām.

Savukārt uzņēmuma straujo attīstību virza LVM mērķtiecīgā  uzņēmuma iekšējo procesu efektivitātes uzlabošana, ieviešot inovatīvus un mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājums gan savas darbības atbalstam, gan sadarbībai ar lielo skaitu pakalpojumu sniedzēju. Mežkopības mehanizācija, stādu ražošanas līnijas un stādu apstrāde ar modernākajiem  aizsardzības līdzekļiem, droni, kas dod iespēju  no augšas izvērtēt meža stāvokli, ir mūsdienīgi digitalizācijas instrumenti, kas ļauj mežā  strādājošajiem savus darbus veikt ātrāk, ar mazāk pārbraucieniem un ar lielāku precizitāti. Arī ģeogrāfiskās informācijas sistēmu jomā plānota strauja attīstība, no kuras ieguvēji būs ne vien LVM, bet arī daudzi citi Latvijas uzņēmumi un meža nozare kopumā.  Šis ir stratēģiskais redzējums, kura ietvaros atbalstījām šī gada budžetu," skaidro LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

2022. gadā plānots kopumā realizēt 6,95 miljonus kubikmetru koksnes, tai skaitā nodrošināt apaļkoksnes sortimentu piegādes klientiem 6,78 miljonu kubikmetru apjomā. Lai palielinātu meža koku stādu realizācijas apjomu, 2022. gadā tiks turpināta kokaudzētavas “Mežvidi” attīstība, kā arī saldētavu izbūve kokaudzētavās “Pope” un “Valmiera”. 2022. gadā iecerēts realizēt 61,9 miljonus meža koku stādu, no kuriem 56% jeb 34,8 miljoni stādu tiks izmantoti LVM apsaimniekoto mežu atjaunošanai, savukārt 13,8 miljonus plānots pārdot Latvijas tirgū un 13,4 miljonus eksportēt. No kopējā stādu apjoma 91% jeb 56,6 miljoni ir jauno tehnoloģiju stādi – ietvarstādi un stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu.

Arī šogad LVM turpinās nodrošināt melno stārķu, mazo ērgļu, jūras ērgļu, zivju ērgļu, medņu un biotopu kvalitātes monitoringa pasākumus, kā arī veiks meža lauču un palieņu pļavu kopšanu. Lai atstātu pēc iespējas mazāku saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi tajās meža teritorijās, kur mežizstrādes tehnikai ir sarežģīti piekļūt, augsnes nestspējas palielināšanai uzņēmums turpinās izmantot koka vairogu brauktuves.

Koki visvairāk piesaista ogļskābo gāzi no atmosfēras un noglabā oglekli koksnē, ja tie strauji aug, tāpēc, lai uzņēmuma apsaimniekošanā esošie meži intensīvāk piesaistītu CO2, šogad plānots veikt jaunaudžu kopšanu 35,4 tūkstošu hektāru platībā, savukārt meža atjaunošana plānota 18 tūkstošos hektāru.

Lasīt vairāk: