12 • 01 • 2022

AS “Latvijas valsts meži” kopā ar Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju rada mācību līdzekli “Skolas mežs”

img 0461 spidolasmezs maza

Aizvadītais gads bijis ražīgs mācībām mežā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai, kas iegūto pieredzi  kopā ar AS "Latvijas valsts meži" (LVM) un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru (LU SIIC) apkopojusi jaunā mācību līdzeklī "Skolas mežs".

Šajā mācību līdzeklī skatāmi ieteikumi no pilsētas centra skolas, kā  pilnvērtīgi nodrošināt skolēnu saikni ar dabu, vienlaikus sasniedzot kvalitatīvu mācību rezultātu. Lai līdzeklis noderētu kā piemērs un iedvesma arī pārējām Latvijas skolām, materiāla pilnveidē iesaistīti LU SIIC speciālisti. "Mācību platforma "Skolas mežs" veicina kompetenču izglītību kā vide, kur iespējams nodrošināt mācību saikni ar reālo dzīvi atbilstoši "Skola2030", mācību procesā integrējot gan dabaszinātņu, gan matemātikas, gan sporta un veselības jomas uzdevumus," skaidro Uldis Dzērve, LU SIIC speciālists.

Mācību līdzeklis ikvienam  pieejams bez maksas elektroniski LVM vietnē  šeit .

Mācību platforma "Skolas mežs" paredz visas skolas iesaisti starpdisciplināru pētniecisko darbu īstenošanā mežā, kā arī katrai skolai īpaši atlasītu valsts meža teritoriju ilgtermiņa sadarbībai.

intro jelgava

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija "Skolas meža" iniciatīvu LVM Zemgales reģiona mežos īsteno jau trīs gadus, nodrošinot skolēniem transportu. Stāsta ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse: ""Skolas mežs" ir iespēja parādīt, ka tas, ko mācās skolas solā, ir vērojams dabā. Tas, ko aplūkojam skolas mikroskopā, ir tepat noplūcams. Visas formulas taču ir ņemtas no dabas! Mēs gribam iemācīt saviem bērniem atbildīgu attieksmi pret vidi. Tāpēc mēs viņus mācām mežā."

Pirmais "Skolas mežs" 2013. gadā tika izveidots LVM Rietumvidzemes reģionā kopā ar Rīgas Teikas vidusskolu, bet šajā mācību gadā iniciatīvai pievienojusies arī Kalnsētas pamatskola Saldū ar savu mežu LVM Dienvidkurzemes reģionā. Visām skolām, kuru audzēkņi piedalās AS "Latvijas valsts meži" izglītības aktivitātēs, ir iespēja iegūt savu skolas mežu – noteiktu valsts mežu teritoriju regulārām mācībām dabā. Katra mācību gada noslēgumā, izvērtējot skolu pieteikumus, LVM slēdz līgumu ar skolu, kura tajā gadā bijusi visvairāk motivēta.

Plānots, ka 2022. gada februārī skolotājiem būs iespēja piedalīties tiešsaistes tālākizglītības kursos saistībā ar jaunākajiem vides izglītības materiāliem un aktivitātēm, kuras skolām piedāvā LVM. Papildu informācija: www.lvm.lv/talakizglitiba

Lasīt vairāk: