04 • 01 • 2022

Vidusskolēni aicināti piedalīties stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”

bio bilde

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, SIA "Rīgas Meži", AS "Latvijas Finieris" un biedrību “Zaļās mājas” jau sesto gadu organizē stipendiju konkursu vidusskolēniem “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kas saistīti ar inovatīvo bioekonomikas jomu. Pirmās konkursa kārtas uzdevumu – plakātu par koksnes biorafinēšanu un tās lomu bioekonomikā – vidusskolēni aicināti iesniegt līdz 31. janvārim. 

Stipendiju konkursu veido trīs kārtas, kuras visas caurvij šī gada konkursa tēma – “Koksnes biorafinēšana.” Stipendiju konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Lai piedalītos stipendiju konkursa 1. kārtā “ATKLĀJ”, jauniešiem individuāli jārada plakāta skice par to, kas ir bioekonomika un kāda tajā loma koksnes biorafinēšanā, sasaistot to ar gada tematu “Koksnes biorafinēšana”. Skice līdz 2022. gada 31. janvārim jāreģistrē vietnē www.lvm.lv/bioekonomika

2022 bioekonomikas plakats

Stipendiju konkursa 2. kārtā “IZPĒTI DABĀ” jaunieši dodas Bioekonomikas ekspedīcijā, lai iepazītu Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu – un gūtu ieskatu koksnes pārstrādes inovācijās sadarbībā. Savukārt konkursa 3. kārtā “RUNĀ” jauniešiem ir iespēja radīt līdz vienai minūtei garu video vēstījumu saviem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta 21. martā. 

 LVM Bioekonomikas skolas nolikums 

Pirmās vietas ieguvējam par labāko vēstījumu ANO Starptautiskajā meža dienā LVM piešķir 700 eiro stipendiju, otrās vietas ieguvējam – 500 eiro, trešās vietas ieguvējam – 300 eiro. Papildus atzinības balvas – stipendijas – pilsētas skolu radošāko darbu autoriem 500 eiro piešķir SIA “Rīgas Meži”, kā arī AS “Latvijas Finieris”, kas par inovatīvu koksnes produktu atainojumu piešķir stipendijas 500 eiro apmērā, bet biedrība “Zaļās mājas” – 250 eiro apjomā.

Bioekonomikas un koksnes biorafinēšanas mācību procesā apvienojas gan ķīmijas un fizikas, gan tehnoloģiju un ekonomikas discplīnas, un tas ir veidots kā starppriekšmetu temats jaunā mācību satura ietvaros, lai īstenotu kompetenču pieeju izglītībā. Sadarbojoties AS “Latvijas valsts meži”, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra un Koksnes ķīmijas institūta speciālistiem projekta “Skola 2030” ietvaros ir radīti jauni mācību un metodiskie materiāli par koksnes biorafinēšanu 11. klasēm, kas praksē izmēģināti Rīgas Teikas vidusskolā. 

Lasīt vairāk: