02 • 04 • 2021

LVM izglīto skolas par jauno digitālo mācību līdzekli "Mežotājs"

Ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un attīstītu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) 31. martā rīkoja izglītojošu semināru skolām par jaunu digitālo mācību un metodisko līdzekli "Mežotājs". Līdzeklis top Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēta projekta ietvaros un tā aprobācijā plānots iesaistīt kopumā 90 skolēnus no 3 vispārizglītojošajām skolām: Rīgas Teikas vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Anniņmuižas vidusskolas.

Mācoties ar jaunā digitālā līdzekļa palīdzību skolēniem būs iespēja kopumā iepazīt 3 savstarpēji saistītas tēmas par mežu - atjauno, vairo, radi -  atklājot meža ekoloģisko, sociālo un ekonomisko nozīmi. Saturā iekļauti uzdevumi, kas saistās ar meža atjaunošanu, kopšanu, audzēšanu un dabas aizsardzību, un paredz skolēna aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā un zināšanu apguvē. Līdzeklis veidots kā iepriekš LVM veidotās populārās spēles "Mežotājs" jauna versija un tas būs pieejams plašai publikai vietnē www.mezotajs.lv 2021. gada nogalē.

Līdzeklis paredzēts starpdisciplināra temata "Pētījums mežā" sekmīgai īstenošanai 8. - 9. klasēs, to izmantojot ģeogrāfijas, bioloģijas, kā arī matemātikas un datorikas mācību priekšmetu apguvei. Projekta kopējais finansējums – 59 040,00 EUR, no kura ESF finansējums – 41 328,00 EUR. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 05.11.2019.- 04.11.2021. Vairāk informācijas par projektu, kā arī starpdisciplināro tematu "Pētījums mežā" 8. – 9. klasēm var iegūt vietnē www.lvm.lv/skolam