08 • 12 • 2021

Latvijas dienās Japānā AS “Latvijas valsts meži” pārstāvēs inovācijas meža nozarē

drons virs meza

Par godu Japānas un Latvijas sadraudzības simtgadei Tokijā decembrī norisināsies Latvijas dienas, kurās sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) piedalīsies arī AS “Latvijas valsts meži” (LVM), vēstot par ilgtspējīgu mežsaimniecību un inovācijām meža nozarē, kas ir saistošas investoriem no Japānas.

Latvijas dienu laikā, skaidrojot bioekonomikas un digitalizācijas nozīmi meža nozarē, LVM rādīs video, kuros liels uzsvars likts arī uz sociālo atbildību un sadarbību ar skolām. Tā, piemēram, video “Growing future in Latvia's State Forests” iekļauti fragmenti no mācību stundām Rīgas Teikas vidusskolā, kurā LVM speciālisti kopā ar “Skola 2030” ekspertiem izveidoja jaunu pētniecisko tematu ķīmijā vispārizglītojošo skolu 11. klasēm par koksnes biorafinēšanu. “Vides izglītība skolās un jauniešu iesaiste bioekonomikas attīstībā ir būtiska arī Japānas kontekstā, jo tur aktuāla problēma ir sabiedrības novecošanās,” norāda LVM Komunikācijas projektu vadītāja Līga Abizāre.

“Japānā meži klāj ap 70% valsts teritorijas, kas izskaidro japāņu lielo interesi par inovatīvām meža apsaimniekošanas tehnoloģijām, piemēram, LVM GEO ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām. Jau iepriekš japāņi ir viesojušies LVM un esam parakstījuši vienošanos ar Oitas (Japāna) prefektūras meža apsaimniekotājiem par abpusēju sadarbību meža nozares un tās tehnoloģiju risinājumu attīstības veicināšanā. Ceru, ka dalība Latvijas dienās Japānā veicinās arī jaunu sadarbību veidošanos,” skaidro LVM Biznesa sistēmu risinājumu direktors Māris Kuzmins.

Ar zīmolu “Riga Wood Japan” meža nozari Japānā pārstāvēs arī uzņēmums “Latvijas Finieris”. Īpašs uzsvars Latvijas dienu organizēšanā likts uz sadarbību ar Japānas medijiem, tādēļ tiks organizēti vairāki mediju pasākumi. Latvijas dienu norise tiks atspoguļota Roppongi Hills mediju platformā “Hills Life”, bet sadarbībā ar radio stacijām Tokyo FM un FM Osaka tiks veidoti īpaši sižeti par Latviju. Centrālā dizaina tēma ir “Ziemassvētku egle kā cerības un gaismas simbols”. Latvijas dienu norisei varēs sekot arī pasākuma tīmekļvietnē www.latviajapan.com.

Lasīt vairāk: