11 • 10 • 2021

Rekultivēta AS “Latvijas valsts meži” derīgo izrakteņu ieguves vieta “Virši”

spare ii bilde 2

Attēlā: Rekultivēta derīgo izrakteņu ieguves vieta “Spāre II”  

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pabeigusi derīgo izrakteņu ieguves vietas “Virši” rekultivāciju, sagatavojot vietu apmežošanai un atgriežot teritoriju mežsaimnieciskajā apritē. Rekultivācijas darbu gaitā ir izlīdzinātas segkārtas krautnes, nolīdzinātas nogāzes un karjera pamatne, lai jaunajiem meža stādiem būtu vieglāk ieaugt un tie spētu ātrāk pieņemties spēkā.

Derīgo izrakteņu ieguves vieta “Virši” atrodas Ogres novada Ķeipenes pagastā. 2021. gada jūlijā tika pabeigta ieguves vietas izstrāde un veikti noslēdzošie rekultivācijas darbi. Ieguves vietā “Virši” līdz tam tika iegūti būvniecībai vērtīgie materiāli – smilts un smilts-grants. Derīgo izrakteņu ieguves vieta „Virši” atrodas Vidzemes centrālās augstienes rietumu nogāzē, kas pāriet Madlienas nolaidenumā. Atradni veido osu tipa masīvs, kas sastāv no atsevišķiem iegarenas formas ziemeļrietumu-dienvidaustrumu virzienā orientētiem pauguriem. Pauguru relatīvais augstums nepārsniedz 10 m.

Līdzīgi kā mežam, arī derīgo izrakteņu ieguves vietām ir savs apsaimniekošanas cikls. Tas sākas ar derīgā izrakteņa meklēšanas darbiem un ģeoloģisko izpēti, ieguves vietas ierīkošanu, kam seko derīgo izrakteņu ieguve un to izmantošana tautsaimniecības vajadzībām. Apsaimniekošanas cikls noslēdzas ar ieguves vietas rekultivāciju. Rekultivācijas veids tiek izvēlēts atbilstoši derīgo izrakteņu ieguves veidam, ko ietekmē ieguve virs vai zem gruntsūdens līmeņa.

“Derīgo izrakteņu ieguve tiek organizēta ar augstu atbildību par zemes resursiem, kvalitāti, rezultātu un nozares attīstību. Zemes resursu izpētē, ieguvē un zemes dzīļu produktu dažādībā mēs saskatām plaukstošas un pārdomātas nozares perspektīvu, kas nodrošina tautsaimniecības efektivitātes celšanu. Tāpēc mēs uzņemamies ilgtspējīgās saimniekošanas standartus,” skaidro “LVM Zemes dzīles” plānošanas vadītājs Ģirts Zvaigzne.

Atbildīga un ilgtspējīga derīgo izrakteņu ieguve ļauj efektīvi apsaimniekot LVM valdījumā esošās zemes, tirgū piedāvājot tautsaimniecībai nepieciešamos zemes dzīļu produktus un palielinot apsaimniekoto zemju vērtību.

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas, kuras atrodas visā Latvijas teritorijā. Karjeru izveides vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem un tajā pašā laikā to ieguve neradītu risku videi. Derīgo izrakteņu ieguves vietās LVM piedāvā sagatavot minerālo materiālu maisījumus atbilstoši pasūtītāja vēlmēm, ievērojot derīgo izrakteņu ieguves vietā pieejamo resursu iespējas.

Papildu informācija atrodama  ZEMESDZILES.LV 

 Lasīt vairāk: