16 • 09 • 2021

“LVM Zemes dzīles” laboratorijā veikta akreditācijas uzraudzības vizīte

laboratorija2

Lai nodrošinātu nepārtrauktu akreditētas “LVM Zemes dzīles” laboratorijas darbību, šī gada augustā valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" veica laboratorijas akreditācijas uzraudzību, kuras laikā tika novērtēta laboratorijas kvalitātes pārvaldības sistēma un novēroti minerālo materiālu un to maisījumu testēšanas darbi.

Novērtēšanas rezultātā secināts, ka “LVM Zemes dzīles” laboratorija ievēro saistošos Ministru kabineta noteikumus un standarta prasības, un tiek rekomendēts saglabāt laboratorijas akreditāciju.

““LVM Zemes dzīles” laboratorijas akreditācija ir atbalsts uzņēmējdarbībā, veicinot konkurētspēju, kā arī nodrošinot uzticama un kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu. Akreditācija ir kā trešās puses neatkarīgs novērtējums, kas apliecina testēšanas laboratorijas kompetenci un spēju kvalitatīvi veikt minerālo materiālu un to maisījumu testēšanu atbilstoši standartos noteiktām testēšanas metodēm,” norāda “LVM Zemes dzīles” laboratorijas vadītāja Gita Kārkle.

“LVM Zemes dzīles”  minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorijai ir nozīmīga loma, lai nodrošinātu materiālu kvalitātes kontroli un rūpnieciskās ražošanas kontroles procesa sertifikācijas prasību izpildi. Pateicoties kvalitātes kontroles procesam, “LVM Zemes dzīles” minerālo materiālu un to maisījumu pircēji var būt droši, ka produkta īpašības ir novērtētas atbilstoši būvmateriālu nozares standartiem.

“LVM Zemes dzīles” laboratorija veic minerālo materiālu un to maisījumu testēšanas metodes:

 • Granulometriskais sastāvs – LVS EN 933-1:2013,
 • Drupināto un lauzto virsmu daudzums – LVS EN 933-5:1998+A1:2005,
 • Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija – LVS EN 1097-6:2013 p.8.,
 • Losandželosas koeficients – LVS EN 1097-2:2020 p.5.,
 • Metilēnzilā vērtība – LVS EN 933-9+A1:2013,
 • Filtrācijas koeficienta noteikšana (ar Proktora tilpumsvara noteikšanu) – Ceļu specifikācijas 2019 spēkā no 27.09.2018. p.12.3.,
 • Formas indekss – LVS EN 933-4:2012,
 • Irdenā bēruma blīvuma noteikšana – LVS EN 1097-3:1998. izņemot p.6 un A pielikumu,
 • Paraugu ņemšana no krautnēm – LVS EN 932-1:1996 p.8.8.
 • “LVM Zemes dzīles” minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorija atrodas Salaspilī, Rīgas ielā 111. Vairāk par laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem var uzzināt www.zemesdziles.lv

  Lasīt vairāk: