10 • 09 • 2021

AS “Latvijas valsts meži” - taisnīgākā atalgojuma maksātājs

taisnigaka atalgojuma balva

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) novērtēti kā taisnīgākais atalgojuma maksātājs 2021. gadā lielo uzņēmumu grupā ikgadējā personāla atlases, attīstības un atalgojuma pētījumu kompānijas "Fontes" rīkotajā pētījumā.

“LVM darba samaksas sistēma veidota, lai darbiniekiem nodrošinātu vienlīdzīgu samaksu par darba ieguldījumu uzņēmuma labā. Ir liels gandarījums, ka mūsu sistēma ir augstu novērtēta arī ārpus uzņēmuma un esam iekļuvuši taisnīgākā atalgojuma maksātāja topā,” norāda LVM Personālvadības daļas vadītāja Ligita Pundiņa. 

LVM, būdams sociāli atbildīgs darba devējs, veido tādu darba vidi, kas veicina darbinieka labbūtību, sekmē fizisko un garīgo veselību un labklājību. LVM pastāvīgi rūpējas, lai darba samaksas līmenis un darba samaksas sistēmas elementi veicinātu darbinieku motivāciju un lojalitāti un, lai tie ir salīdzināmi ar citiem konkurētspējīgiem uzņēmumiem valsts un privātajā sektorā Latvijā.

Pētījuma ietvaros darba devēji tika vērtēti vairākos posmos, skatot, vai tiek integrēts dzimuma līdztiesības princips (gan pēc atalgojuma, gan pārstāvniecības augstākajā vadības līmenī), vai visiem darbiniekiem vienā amatā ir līdzīgs atalgojums, vai atalgojums uzņēmumā ir konkurētspējīgs darba tirgū.

diploms taisnigs atalgojums

Lielo uzņēmumu grupā otro vietu ieņem "Swedbank", tai seko "Augstsprieguma tīkls", "Latvenergo", kā arī pagājušā gada taisnīgākā atalgojuma maksātāja titula ieguvējs "Accenture" Latvijas filiāle. Mazo un vidējo uzņēmumu grupa šajā pētījumā aplūkota otro gadu. Otro vietu tajā ieņem "Schwenk Latvija", kurai seko "Linedata services" Latvijas filiāle, "Cabot Latvia" un "Kinetic Nail Systems". Lielo uzņēmumu grupā šogad ir divi jaunpienācēji – "Augstsprieguma tīkls" un "Latvenergo", bet mazo un vidējo uzņēmumu grupā no pagājušā gada līderiem ir palikusi tikai "Linedata services" Latvijas filiāle.