02 • 09 • 2021

Studenti aicināti pieteikties LVM Meža stipendijai

Stipendiati copy

Sākoties jaunajam mācību gadam, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludina ikgadējo Meža stipendiju konkursu, kuram aicināti pieteikties dažādu augstskolu studenti.

Kopš 2007. gada LVM ik rudeni aicina studentus pieteikties LVM Meža stipendijai, lai izglītotu un veicinātu jauno speciālistu profesionālo izaugsmi ar meža apsaimniekošanu saistītās jomās.

LVM stipendijai aicināti pieteikties dažādu augstskolu bakalaura (sākot no 2. kursa) un maģistra programmu studenti, kuri apgūst vai kuriem ir interese par kādu no LVM stipendijas jomām.

Šajā gadā LVM Meža stipendiju konkurss izsludināts šādās jomās:

  1. meža ekoloģija,
  2. meža apsaimniekošana,
  3. vides izglītība,
  4. meža biomasas izmantošana inovatīvu produktu ražošanā,
  5. zemes dzīļu resursu apsaimniekošana,
  6. meža ekosistēmas pakalpojumi.

Lai pieteiktos stipendijai, pretendentiem jāuzraksta argumentēta eseja vai jāizveido video rullītis par jomu, uz kuru piesakās. Stipendiju programmas ietvaros studentiem būs iespēja ar mentora atbalstu izstrādāt arī praktisko darbu, lai papildus ikmēneša stipendijai cīnītos par galveno LVM Stipendiāta balvu un vienreizēju stipendiju 300 eiro apmērā.

 Konkursa nolikums 

LVM stipendiju programma ir iespēja paaugstināt studējošo motivāciju savu prasmju un iemaņu attīstīšanai. LVM stipendija sniedz ne vien finansiālu atbalstu, bet piedāvā iespēju iepazīt meža nozari kopumā, gūt ieskatu nākotnes profesijā, sadarboties ar jomas profesionāļiem, radīt un realizēt jaunas idejas.

 pieteikšanās stipendijai