01 • 09 • 2021

No LVM Bioekonomikas skolas līdz meža fakultātei

janis platacis

Pirms diviem gadiem mācoties 10. klasē, Jānis Platacis no Latgales vēl nenojauta, ka dalība AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīkotajā stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola” būs nozīmīgs pagrieziena punkts nākotnes profesijas izvēlē. Septembra sākumā Jānis uzsāks studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, lai kļūtu par meža inženieri.

„LVM Bioekonomikas skola” bija kā katalizators un ievirzīja mani meža nozares virzienā. Dalība konkursā man ļāva padziļināt zināšanas par meža apsaimniekošanu, darbu mežā un šīs nozares svarīgo nozīmi gan mūsu ikdienā, gan valsts ekonomikā. Šis konkurss deva nelielu ieskatu mežinieka ikdienā, jo LVM darbinieki, kuri mums, konkursa dalībniekiem, vadīja ekspedīciju  LVM apsaimniekotajos mežos, iepazīstināja ar meža kopšanas darbu ciklu un parādīja jaunāko tehnoloģiju pielietojumu mežu apsaimniekošanā. Tāpat sekmīgai uzdevumu izpildei man nācās apgūt video montēšanas mākslu, kas vēlāk noderēja arī mācībās,” par ieguvumiem stāsta 2019. gada LVM Bioekonomikas skolas 2. vietas ieguvējs Jānis Platacis.

“LVM Bioekonomikas skolā trīs konkursa kārtās jaunieši atklāj, pēta dabā un runā par inovatīvo bioekonomikas jomu, vairojot izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā. Pirmajā konkursa kārtā skolēni veido sociālās reklāmas plakātu par to, kas ir bioekonomika, otrajā kārtā dodas bioekonomikas ekspedīcijā Latvijas valsts mežos kopā ar nozares ekspertiem, savukārt trešajā kārtā veido ANO starptautiskajai meža dienai veltītu video vēstījumu, kas ir izšķirošais stipendiju ieguvē,” stāsta LVM komunikācijas projektu vadītāja Līga Abizāre.

janis platacis austrumlatvijas tehnologiju vidusskola 2019

Attēlā: Jāņa veidotais sociālās reklāmas plakāts par bioekonomiku

Jāņa 2019. gadā veidotais plakāts bija par koksnes nozīmīgumu ikdienā, tas vēstīja par mums apkārt esošajām dažādajām lietām un vielām, kas tapušas no koka. Jānis atzīst, ka pirms plakāta veidošanas viņa zināšanas par meža nozari esot bijušas virspusējas un nācies papildus meklēt un nopietni iedziļināties ar šo jomu saistītā informācijā.  Veidojot plakātu, visspilgtāk atmiņā viņam palicis fakts, ka no kokiem iegūstamās celulozes tiek ražots pat audums - viskoze.

Savukārt video Jānis veidoja, akcentējot un radoši apspēlējot koka daudzējādo pielietojumu. Video sauklis bija “Dzīve ir mežs, (iz)audz un (iz)manto”, tādējādi liekot uzsvaru uz meža ilgtspējību.

“Manā ģimenē neviens nav saistīts ar meža nozari. Ideja studēt Meža fakultātē sāka attīstīties pēc LVM Bioekonomikas skolas konkursa 10. klasē, bet pārliecība, ka iesniegšu dokumentus tieši mežinženieru programmā nostiprinājās tikai mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas. Līdz tam es svārstījos starp mežinženieriem un mežzinātni. Šobrīd vēl neesmu nospraudis konkrētus nākotnes mērķus, jo pagaidām ar nepacietību gaidu jauno mācību gadu, kas manā dzīvē iesāks jaunu posmu un arī rādīs, kā ievirzīsies mans nākotnes ceļš. Pagaidām esmu pārliecināts, ka vēlos palikt Latvijā, un ļoti ceru, ka atgriezīšos dzimtajā Latgalē,” par nākotnes iecerēm stāsta Jānis.

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru kopš 2017. gada vidusskolēniem organizē stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. 

Lasīt vairāk: