05 • 08 • 2021

Skolām top daudzveidīgi mācību video par mežu

Atbalstot izglītības satura pilnveidi, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) izstrādā jaunu digitālo mācību un metodisko līdzekli "Mežotājs" par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, kura ietvaros top jauni mācību video, kas jau tagad pieejami skolām. Video īsā un uzskatāmā formā parāda mācību metodes, kuras ikviens skolotājs var izmantot mežā kopā ar skolēniem - koku augstuma un koksnes daudzuma aprēķināšanu, parauglaukumu izveidi dabā, lauka pētījumu veikšanu par ogām un sēnēm u.c.

Apgūstot video norādītās pētījumu metodes un mācoties ar jaunā digitālā līdzekļa palīdzību skolēniem būs iespēja kopumā iepazīt 3 savstarpēji saistītas tēmas par mežu - atjauno, vairo, radi -  atklājot meža ekoloģisko, sociālo un ekonomisko nozīmi.

Video saturā iekļauti uzdevumi, kas saistās ar meža atjaunošanu, kopšanu, audzēšanu un dabas aizsardzību, un paredz skolēna aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā un zināšanu apguvē. Video tiks iekļauti jaunajā metodiskajā un mācību līdzeklī, kas veidots kā iepriekš LVM veidotās populārās spēles "Mežotājs" jauna versija un tas būs pieejams plašai publikai vietnē www.mezotajs.lv 2021. gada nogalē.

Šie video top Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēta projekta ietvaros un to aprobācijā ir iesaistījušies kopumā 90 skolēni no 3 vispārizglītojošajām skolām: Rīgas Teikas vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Anniņmuižas vidusskolas.

 

Digitālais mācību līdzeklis "Mežotājs" paredzēts starpdisciplināra temata "Pētījums mežā" sekmīgai īstenošanai 8. - 9. klasēs, to izmantojot ģeogrāfijas, bioloģijas, kā arī matemātikas un datorikas mācību priekšmetu apguvei. Projekta kopējais finansējums – 59 040,00 EUR, no kura ESF finansējums – 41 328,00 EUR. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 05.11.2019.- 04.11.2021. Vairāk informācijas par projektu, kā arī starpdisciplināro tematu "Pētījums mežā" 8. – 9. klasēm var iegūt vietnē www.lvm.lv/skolam