07 • 05 • 2021

Atrasta jauna aizsargājamās meža silpurenes atradne

meza silpurene

Veicot ikdienas darba pienākumus, LVM Ziemeļlatgales reģiona plānotājs 15 gadus vecajā priežu jaunaudzē pamanījis krāšņi ziedošu meža silpureņu laukumu ar vienuviet augošām apmēram 50 silpurenēm. Tā ir īpaši aizsargājama augu suga, tāpēc atradnes atrašanās vieta ir precīzi uzmērīta un ievadīta LVM GEO sistēmā.

Turpmāk plānojot meža apsaimniekošanu atradnes tuvumā, tiks ņemti vērā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides ekspertu norādījumi un izvēlēts saudzīgs apsaimniekošanas režīms, lai nepasliktinātu augšanas apstākļus un negatīvi neietekmētu šo atradni.

Meža silpurene (Pulsatilla patens) ir īpaši aizsargājams augs. Lai arī vietās, kur aug, tās veido teju klājienus, tomēr piemērotu augšanas vietu, vērtējot Latvijas mērogā, meža silpurenei nav nemaz tik daudz. Meža silpurenes ir vienas no košajām un dekoratīvajām pavasara vēstnesēm sausos priežu mežos, tās veikli izdīgst un izzied agrā pavasarī. Silpurenes ir izteikti gaismas un saules prasīgas, tie ir augi, kas “sauļojas”, kur un cik vien spēj.

Atjaunos meža silpurenes dzīvotnes

Rūpējoties par meža silpurenei nepieciešamo dzīvotņu atjaunošanu ilgtermiņā, AS “Latvijas valsts meži” līdz 2023. gada beigām sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un sadarbības partneriem īstenos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētu projektu “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.

“Vērtējot silpureņu prasības, botāniķi tās ierindo gaismas prasīgo, traucējumu atkarīgo augu grupā – tas nozīmē, ka tām patīk saules apspīdēti, sausi un skraji priežu meži. Laika gaitā, dabiski attīstoties, šādi meži bagātinās ar barības vielām un aizaug, tāpēc dzīvotne pastāvīgi “jātraucē”, lai saglabātu sugai nepieciešamos apstākļus,” skaidro LVM Vides projektu vadītāja Ieva Rove.

silpurene3

 

Projekta gaitā tiks mērķtiecīgi uzlabots dzīvotnes stāvoklis - mikroliegumā pie Gaigalavas tiks nodrošināta meža silpurenes Pulsatilla patens aizsardzība, retinot blīvās priežu audzes, kas pašreiz nomāc silpureni gan fiziski, gan aizsedzot gaismu. Tāpat, īstenojot Eiropas Savienības nozīmes biotopa Skujkoku meži uz osveida reljefa formām atjaunošanu un struktūras elementu dažādošanu dabas parkos “Numernes valnis”, “Vecumu meži” un “Driksnas sils”, vienlaicīgi tiks radīti nepieciešamie dzīves apstākļi arī vairākām retām un īpaši aizsargājamām augu sugām, viena no kurām ir meža silpurene. Šādi, mērķtiecīgi imitējot traucējumus un nodrošinot saules gaismas pieejamību, tiks kompleksi uzlaboti dzīve apstākļi dabas retumiem, nodrošinot to saglabāšanu un labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu.

LVM atgādina un aicina - ejot dabā, atceries, ka skaistās puķes dzīvo mežā – tās nav plūcamas vai izrokamas!

Lasīt vairāk: