24 • 02 • 2021

Novērtē AS “Latvijas valsts meži” izcilākās mežkopības komandas

jaunaudze sniega

Lai izteiktu atzinību labākajiem darbiniekiem par ieguldījumu meža atjaunošanā un kopšanā, pirms trim gadiem LVM Mežsaimniecība iedzīvināja “Mežkopības izcilības balvu”. Šogad balvas aizceļoja uz LVM Dienvidlatgales reģionu Pāvelam Grišānam par izcilu meža atjaunošanas rezultātu un uz LVM Vidusdaugavas reģionu Mārtiņam Freimanim par izcilu meža kopšanas rezultātu.

“Gandarījums, ko redzu balvu saņēmējos, ir arī mana motivācija, kas mani dzen uz priekšu. Jo kas tad ir tas, kas liek mums no rītiem celties, doties uz darbu, meklēt risinājumus – tas ir gandarījums par to, ka izdodas un ka mūsu darbam ir rezultāts. Liels paldies abām mežkopības komandām par izcilajām jaunaudzēm un izcilu meža atjaunošanas rezultātu!” balvas pasniegšanas brīdī teic LVM Mežkopības izpilddirektors Mārtiņš Gūtmanis.

Mežkopībā ik gadu tiek veikti divi galveni mērījumi: meža atjaunošanas rezultāts stādītās/sētās platībās četru gadu vecumā un jaunaudžu kopšanas rezultāts audzēm, kurās noslēdzas mežaudzes struktūras un sastāva veidošanas cikls. Mērījumi ļauj sekot mežaudzes kvalitātes izmaiņu dinamikai un nepieciešamības gadījumā ieviest vajadzīgās korekcijas meža audzēšanas un kopšanas ciklā, kā arī izmantot jaunākās zinātnieku atziņas un tehnoloģijas. Pateicoties šim darbam, ir ieviestas inovatīvas tehnoloģijas augsnes gatavošanā (augsnes gatavošana pacilu veidā ar ekskavatoriem un rotējošajiem pacilotājiem) un stādīšanā (mašinizētā stādīšana), pilnveidotas jaunaudžu kopšanas prasības, izglītoti darbinieki un pakalpojuma sniedzēji.

pavels grisans

“Kad balvu saņem kāds kolēģis, vienmēr ir prieks. Bet, kad balvu saņem tu pats, sajūtas ir pavisam citas un emocijas sit augstu vilni! Paldies par atzinību, ir tiešām patīkami, kad darbu novērtē. Protams, ceļš līdz balvai ir tikai un vienīgi komandas darbs,” gandarījumu par balvas saņemšanu neslēpj Dienvidlatgales reģiona Krāslavas iecirkņa mežkopis Pāvels Grišāns, kurš LVM strādā kopš uzņēmuma dibināšanas pirmās dienas -  21 gadu.

martins freimanis

“Ir tiešām gandarījums un prieks, ka darbs tiek novērtēts. Balva pat bija pārsteigums; es vienmēr cenšos sasniegt labākos rezultātus. Visvairāk šajā darbā man patīk būt dabā un vērot, kā cilvēks var dabai palīdzēt,” priekā par balvas saņemšanu dalās Mārtiņš Freimanis no Vidusdaugavas reģiona Skaistkalnes iecirkņa, kurš LVM strādā 7 gadus.