20 • 01 • 2021

Zemgalē šogad sals un bieza sniega sega

 

sniegs zemgale klives iec.1 19.01

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sniega tīrīšanu uz meža autoceļiem organizē meža apsaimniekošanai un kokmateriālu plūsmas nodrošināšanai. Zemgales reģionā šogad jau uzdoti darba uzdevumi 1800 km meža autoceļu atbrīvošanai no sniega.

Sniega tīrīšana tiek uzsākta, kad sniega sega sasniedz 15 cm biezumu.

“Meža Infrastruktūras Zemgales reģionam ir pietiekami plaša teritorija no Seces līdz Skrundai un no Rīgas līdz Lietuvas robežai. Iepriekšējā gadā sniega tīrīšana nenotika, tādēļ sadarbības partneru  sniega tīrīšanas tehnika ilgstoši nebija izmantota, neskatoties uz to, sadarbības partneri aktīvi strādā,” skaidro LVM Meža infrastruktūras izpilddirektors Indris Stulpāns.

sniegs zemgale klives iec.2 19.01

Iespēju robežās tiek tīrīti arī ceļi piekļuvei meža tuvumā esošiem iedzīvotāju mitekļiem, tomēr prioritāte ir meža apsaimniekošanai nepieciešamo meža ceļa attīrīšana no sniega.