23 • 01 • 2021

Ziema uz meža ceļiem

sniegs ziema

Lai ziemā atvieglotu piekļuvi meža masīviem un nodrošinātu tajos plānotos darbus, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nepieciešamības gadījumā attīra meža ceļus no sniega, kā arī īsteno citus ceļu uzturēšanas darbus ziemā. Vispirms tiek attīrīti meža ceļi, pa kuriem transportē kokmateriālus vai uz kuriem notiek aktīva mežsaimnieciskā darbība.

Meža ceļu attīrīšanu no sniega uzsāk, kad sniega segas biezums sasniedz 15 centimetrus. “Darba veicējam tiek nosūtīts uzdevums, kas jāveic noteiktā termiņā un atbilstoši kvalitātes prasībām. Darba uzdevumā ir norādīti konkrēti ceļi, kā arī pievienota karte ar to atrašanās vietām. Ziemas darbu plānošana ir ļoti sarežģīta, jo nereti vienā novada pusē ir uzsnigusi bieza sniega sega, bet otrā pusē tā ir plāna,”  skaidro LVM Meža infrastruktūras izpilddirektors Indris Stulpāns.

Meža ceļi būtiski atšķiras no vispārējās lietošanas ceļiem, tāpēc atšķirīga ir arī to tīrīšana. Lielākoties meža ceļi ir šaurāki nekā valsts un pašvaldību ceļi, līdz ar to auto vadītājiem ir sarežģītāk izmainīties ar pretī braucošo transportu. Tādēļ svarīgi no sniega atbrīvot arī izmainīšanās vietas un apgriešanās laukumus. Uz brauktuves esošais sniegs tiek nostumts grāvī, ko vislabāk var izdarīt ar jaudīgu traktortehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu.

Ja ziema ir sniegiem bagāta un ceļus klāj piebraukts sniegs, tiek pielietots īpašs ceļu uzturēšanas veids -  rievošana - , kad ar īpašiem nažiem aprīkota tehnika piebrauktajā sniegā vai ledū iefrēzē gareniskas rievas. Tās uzlabo saķeri starp transporta līdzekli un ceļa segu.

“Sniegiem bagātās ziemās ļoti nozīmīga ir sadarbība ar vietējām pašvaldībām. Lai no sniega attīrītu meža ceļus iedzīvotāju pārvietošanās vajadzībām, aicinām uz sadarbību vietējās pašvaldības. Dažas pašvaldības jau noslēgušas līgumus ar LVM un tīra sniegu, lai nodrošinātu iedzīvotāju pārvietošanās vajadzības neatkarīgi no meža apsaimniekošanas darbiem,” skaidro Indris Stulpāns.

Lasīt vairāk: