15 • 01 • 2021

LVM padome apstiprinājusi 2021. gada budžetu

mezs

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome apstiprinājusi uzņēmuma 2021. gada budžetu. Plānots, ka uzņēmuma ienākumi šogad sasniegs 324,5 miljonus eiro, bet peļņa – 38,7 miljonus eiro. Kopējais investīciju apjoms 2021. gadā plānots 55,1 miljoni eiro, no tiem 39,2 miljonus eiro jeb 71 % paredzēts ieguldīt meža infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā – meža ceļu, meža meliorācijas sistēmu un tiltu būvniecībā, projektēšanā un būvuzraudzībā.

Lielāko daļu no uzņēmuma ienākumiem veidos apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošana Latvijas koksnes pārstrādes uzņēmumiem.

“Līdzīgi kā pērn, arī šogad pieprasījums pēc koksnes produktiem tiek prognozēts nevienmērīgs: vērtīgo sortimentu grupā tas joprojām saglabāsies stabils, bet pārējiem koksnes sortimentiem – zems. Kukaiņu bojātās koksnes apjoms Centrālajā un Ziemeļeiropā ir liels un joprojām saglabājusies celulozes, plātņu un granulu ražošanai piemēroto izejvielu pārprodukcija. Vājā eksporta pieprasījuma dēļ Latvijā ir zems pieprasījums pēc tehnoloģiskās koksnes,” gaidāmo koksnes produktu tirgus situāciju prognozē LVM padomes priekšsēdētājs Jurģis Jansons.

Salīdzinot ar 2020. gadu, šogad plānoti mazāki tehnoloģiskās koksnes pārdošanas apjomi, kā arī prognozētas zemākas pārdošanas cenas. Finanšu aprēķinos ietvertas piesardzīgas prognozes, pieņemot, ka Covid-19 pandēmiju izdosies pārvarēt bez jauniem satricinājumiem, tomēr riski arvien pastāv. “2021. gada uzņēmuma budžeta prognožu izstrādē nezināmā ir bijis daudz, tādēļ gada laikā būs jāpieņem lēmumi par to precizēšanu atbilstoši tirgus situācijai,” piebilst LVM padomes priekšsēdētājs.

Mežaudžu atjaunošanas un kopšanas darbi šogad plānoti lielākos apjomos: jaunaudžu kopšana tiks veikta 33,2 tūkstošu hektāru platībā, savukārt mežu atjaunošana, ieskaitot dabisko atjaunošanos, plānota 17,4 tūkstošu hektāru platībā.

Lai palielinātu meža koku stādu ražošanas apjomu, šogad tiks turpināts investīciju projekts jaunās kokaudzētavas “Mežvidi” ierīkošanai Jaunkalsnavā. Valmieras kokaudzētavā plānotas investīcijas stādu šķirošanas un uzglabāšanas kompleksa būvniecībā, savukārt Popes kokaudzētavā – stādu šķirošanas un uzglabāšanas kompleksa būvniecības tehniskā projekta izstrādē. Šogad kokaudzētavās iecerēts izaudzēt 54,4 miljonus meža koku stādu.

Viens no LVM stratēģijā izvirzītajiem vides mērķiem ir sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas. 2021. gadā plānots uzturēt 295 tūrisma vietas, no kurām 9 tūrisma vietas tiks pielāgotas apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.

Uzņēmuma stratēģiskais mērķis ir piekto daļu no LVM valdījumā esošajām meža zemēm apsaimniekot ar mērķi – dabas aizsardzība. LVM turpinās nodrošināt melno stārķu, mazo ērgļu, jūras ērgļu, zivju ērgļu, medņu, kā arī biotopu kvalitātes monitoringa pasākumus, veiks meža lauču un palieņu pļavu kopšanas pasākumus. Lai atstātu iespējami mazāku saimnieciskās darbības ietekmi tajos mežos, kur mežizstrādes tehnikas piekļūšana ir apgrūtināta, augsnes nestspējas palielināšanai uzņēmums izmanto koka vairogu brauktuves.

LVM darbības pamatmērķis ir īstenot ilgtspējīgu mežsaimniecību tās valdījumā nodotajos valsts meža īpašumos, nodrošinot tai nepieciešamo pakalpojumu, infrastruktūras un zināšanu attīstību. 2020. gada 14. oktobrī LVM padome apstiprināja uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju laika posmam līdz 2025. gadam. LVM šogad plāno sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītos ekonomiskos, vides un sociālos mērķus, neskatoties uz nestabilo ekonomisko situāciju Latvijā un pasaulē kopumā.

Lasīt vairāk: