04 • 11 • 2020

Eiropā reti sastopama piepju suga atrasta LVM Austumvidzemes reģionā

img 5497

Šoruden AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides eksperts Gaidis Grandāns, veicot attīstāmo meža autoceļu apsekošanu LVM Austrumvidzemes reģiona Sikšņu iecirknī, atrada Eiropā reti sastopamo piepju sugu – “Amylocystis lapponica”. Latvijā šī ir otrā reģistrētā sugas atradne, tai vēl nav dots latviskais nosaukums.

Vides eksperts secina, ka pēc analoģijas ar “Climacocystis borealis”, kas latviskots kā “Ziemeļu klimakociste”, atrasto piepju sugu varētu dēvēt par “Lapzemes amilocisti”.

“Tas ir unikāls atradums visas Eiropas mērogā. Šo reto piepju sugas atradni sastapu mežā vien dažas dienas vēlāk par tās atklājumu Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, kas fiksēts kā pirmais sugas novērojums Latvijā,” stāsta vērīgais vides eksperts Gaidis Grandāns.

Sugas identitāti pēc bildes apstiprināja Igaunijas vadošie mikologi Asko Lõhmus un Kadri Runnel. Sugas paraugs atrodas Latvijas Dabas muzejā.

img 5520

“Amylocystis lapponica”  apdzīvo lielu dimensiju skujkoku kritalām bagātas mežaudzes. Skandināvijā to izmanto kā dabisku meža biotopu specifisko sugu.

img 5504

Eiropā suga tiek uzskatīta par kritiski apdraudētu. Iekļauta vairāku valstu Sarkanajās grāmatās (īpaši aizsargājamo sugu sarakstos): Čehijā, Igaunijā, Somijā, Norvēģijā, Polijā, Slovākijā, Zviedrijā un daļā Krievijas. Ar likumu aizsargāta Horvātijā, Čehijā un Slovākijā. Bagātākās atradnes konstatētas Skandināvijā. Iekļauta arī 23 Eiropā retāko sēņu sarakstā.

Lasīt vairāk: