16 • 10 • 2020

LVM fiksē meža ceļu būvniecības gaitu elektroniski

bis vamzu

Septembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Kurzemes reģionā ekspluatācijā pieņemti trīs atjaunoti meža ceļi 7,4 km garumā, turklāt visa dokumentācija un būvdarbu gaita pirmo reizi tika fiksēta elektroniski – Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Atjaunotie meža ceļi Kurzemes reģionā:

  • Streiju ceļš 3 km garš (Talsu būvvalde, būvnieks SIA “Talsu meliorators”),
  • Vamžu dambis 1,8 km garš (Ventspils novada būvvalde, būvnieks SIA “Venta 1”),
  • Mežgaļu ceļš 2,6 km garš (Ventspils novada būvvalde, būvnieks SIA “Venta 1”).

bis mezgalu 21.09.2020. 1

Atšķirībā no jaunu ceļu būvniecības vai pārbūves, meža ceļu atjaunošanai no projekta dokumentācijas sagatavošanas līdz būvdarbu veikšanai nepieciešams īsāks būvniecības laiks. Līdz ar to šiem objektiem arī būvdarbu dokumentācija (būvdarbu žurnāls un atzīme apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu) tika kārtota BIS.

“Kaut arī ar BIS strādājām jau kopš 2019. gada septembra, tieši būvdarbu sadaļu izmantojām pirmo reizi. Tas bija arī liels izaicinājums. Nācās saskarties gan ar sistēmas problēmām, gan pārpratumiem tās lietošanā. Arī būvniekiem elektroniskā būvdarbu pildīšana bija jaunums. Šoreiz, iespējams, tika ieguldīts vairāk laika, lai objektu būvniecības dokumentāciju izdotos nokārtot BIS, nekā tas būtu, ja to darītu “pa vecam” – papīra formātā. Tomēr kopīgiem spēkiem viss izdevās un iesaistītās puses ieguva vērtīgu pieredzi turpmākajā darbā ar BIS,” skaidro LVM Kurzemes reģiona meža infrastruktūras vadītājs Ivars Ozols.

bis vamzu 21.09.2020. 4

Būvniecības likums paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra būvniecības process jāfiksē elektroniski BIS. Arī LVM savu objektu būvniecības procesus virza caur šo elektronisko sistēmu. LVM guvis pieredze darbā ar BIS, pieprasot tehniskos noteikumus un saskaņojot projektus. Sistēma vēl ir jauna, tā nepārtraukti tiek papildināta un uzlabota. Gan uzņēmumam, gan sadarbības partneriem tā ir jauna pieredze, kur nepieciešama jaunu zināšanu apguve.

Lasīt vairāk: