07 • 10 • 2020

Pedagogi mežā rod idejas pētījumiem un sadarbībai

appo1662

Ik gadu rudenī Latvijas pedagogi tiek aicināti gūt jaunas zināšanas un prasmes AS “Latvijas valsts meži” (LVM) organizētajos tālākizglītības kursos par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Šogad 29. un 30. septembrī vairāk kā 60 dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju skolotāji kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) un  LVM ekspertiem iepazina jauno starpdisciplināro tematu 8.–9. klašu skolēniem “Pētījums mežā”, kas tapis projekta “Skola 2030” ietvaros.

“Jaunais temats “Pētījums mežā” ļauj skolām uz mežu paskatīties ne tikai kā uz ekoloģisko un kultūras vērtību, bet izceļ meža ekonomisko lomu valsts attīstībā. Būtiski, ka skolēni apgūst iemaņas, kā veikt īstu starppriekšmetu pētījumu ģeogrāfijā un bioloģijā, piesaistot matemātikas un tehnoloģiju rīkus. Viņiem rodas izpratne par to, ka mežu nepieciešams kopt, lai vairotu ienākumus un darba vietas,” skaidro LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra eksperts Ģirts Burgmanis.

LVM Skolu programmu vadītāja Līga Abizāre uzsver, ka mācīties dabā ir aizraujoši un inovatīvi. “Jaunajā izglītības saturā ir uzsvērta nepieciešamība veidot saikni ar reālo dzīvi, ko sniedz “Pētījums mežā 8. un 9. klasēm”. Tā ir laba iespēja strādāt praktiski, sadarbojoties dažādu priekšmetu skolotājiem. Mežs ir ļoti pateicīga vieta, kur mācīties augt un paplašināt savas skolas zaļo klasi,” skaidro Līga Abizāre.

“Būt biologam – tā ir dāvana. Tā ir iespēja būt dabā, būt dabā kopā ar bērniem. Mūsdienu bērns mežā nonāk pārāk reti, tāpēc esmu gandarīta, dzirdot viņus sakām, ka būt mežā ir “super”, uzzinājām daudz jauna. Esmu laimīga, ka varu pavērt viņiem mazu lodziņu, pa kuru viņi paši neieskatītos. Es pati dabā jūtos labi, un esmu gandarīta, ka arī bērni jūtas labi,” teic Pumpuru vidusskolas bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe.

LVM īsteno vides izglītību kopā ar dažādiem sadarbības partneriem kopš 2005. gada saskaņā ar valsts izglītības standartu un starptautisko vides izglītības programmu „Learning about Forest". LVM piedāvā meža vides izglītību visām vecuma grupām. Vairāk informācijas www.lvm.lv/skolam