25 • 09 • 2020

LVM pētīs koka pāļu izturību meža autoceļu būvniecībai uz vājas nestspējas gruntīm

koka pali copy

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsākusi darbu pie pētījuma sagatavošanas par alternatīvu un Latvijas apstākļiem inovatīvu pieeju meža autoceļa būvniecībā uz vājas nestspējas gruntīm – koka pāļu izmantošanu, lai šķērsotu lokālus, bet salīdzinoši dziļus kūdras ieslēgumus.

Veicot inženierģeoloģisko izpēti meža autoceļu projektēšanas laikā, var atklāt, ka plānotajā meža ceļa trasē ir lokāli kūdras ieslēgumi. Lai tos pārvarētu, nepieciešami ievērojami materiālie ieguldījumi zemes klātnes stabilizācijai, uz kuras var būvēt ceļa segas pamatu un ceļa segu. Vienkāršākais risinājums ir meža autoceļu būvniecību šādās vietās neplānot. Tomēr ir situācijas, kad dažādu ierobežojumu dēļ meža autoceļu būvniecība citā vietā nav iespējama, tāpēc nepieciešama alternatīva, lai izbūvētu meža autoceļu, piemēram, kūdras ieslēgumu šķērsošanai.

LVM kopā ar būvprojektu izstrādātājiem ir atradusi dažādus risinājumus lokālu kūdras slāņu pārvarēšanai līdz 3,5 metru dziļumam.

Pētot citu valstu pieredzi, kā pārvarēt salīdzinoši dziļus kūdras ieslēgumus – no 3,5 metriem līdz 8 metriem – ir koka pāļu izmantošana. Pateicoties šai inovatīvajai tehnoloģijai meža autoceļa konstrukcija pēc izbūves nesēžas un nodrošina projektēto nestspēju.

2021. gada rudenī LVM Rietumvidzemes reģionā plānots izbūvēt meža autoceļu, šķērsojot purvainu teritoriju, kur problemātiskā kūdras slāņa biezums 250 metru garumā ir no 3,1 metra līdz 4,8 metriem. Tāpēc LVM plāno izmantot koka pāļus, kuru konstruktīvais risinājums ir piemērots arī kokvedējiem, kuru pilnā masa nepārsniedz 52 tonnas. Tāpat šis meža autoceļš radīs priekšnoteikumus meža masīva apsaimniekošanai un apsardzībai. Izstrādātais tehniskais risinājums un izbūvētais meža autoceļš būs atbilstošs LVM apstiprināto noteikumu “Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi” noteiktajām prasībām par meža autoceļa segas stiprības prasībām. Pārvarot šādu kūdras posmu, meža autoceļa nestspējai jānodrošina, ka pa to var pārvietoties kravas transports ar 10 tonnu slodzi uz vienas ass, savukārt smagā kravas autotransporta vienības pilnā masa nedrīkst pārsniegt 52 tonnas.

LVM veiks pētījumu, lai noskaidrotu, cik izturīgs un stabils ir šāds risinājums, kā arī papildu pētītu, kāda ir koka pāļu efektivitāte dažādos kūdras dziļumos, kā arī fiksētu izbūvētā meža autoceļa kūdras posma konstrukcijas stabilitāti un iespējamās sēšanās dinamiku. Pētījuma gaitā regulāri tiks vākti dati par izstrādātā konstruktīvā risinājuma stabilitāti vai iespējamo nosēšanos vietās, kur kūdra slāņa dziļums pārsniedz 3 metrus.

Analizējot iegūtos datus, paredzēts noteikt, cik stabils un izturīgs ir izvēlētais koka pāļu risinājums lokālā kūdras posma pārvarēšanai, kādas savstarpējās sakarības vērojamas atkarībā no meža autoceļa izmantošanas intensitātes un sezonalitātes.  

Plānots, ka kūdras slānī izbūvētais koka pāļu posms tiks novērots 2 gadus, un monitoringa programmas uzsākšana paredzēta 2021.gada rudenī.

Lasīt vairāk: