21 • 09 • 2020

Samazinās jaunbūvēto meža ceļu vidējais garums

cels copy

To, ka īsāku ceļu ne vienmēr ir vieglāk uzbūvēt, apstiprina objekts Latgales reģionā. Lai īstenoto plānoto Lapsukalna karjera ceļu izbūvi 20 metru garumā, AS “Latvijas valsts meži”  (LVM) bija jāsadarbojas ar diviem darbu veikšanas uzņēmumiem.

2020. gadā LVM būvēto meža autoceļu vidējais garums sasniedz 1,5 kilometrus. Kopš 2006. gada tas ir samazinājies vairāk nekā 2 reizes.

 

 

“Meža autoceļu garums samazinājies, jo galvenie maģistrālie meža autoceļi jau ir izbūvēti un pašlaik meža infrastruktūras darbs koncentrējas uz pievadceļu būvniecību, kas parasti ir īsāki. Tas nozīmē, ka, lai uzbūvētu tādu pašu meža autoceļu apjomu kilometros, jārealizē divreiz vairāk būvobjektu,” skaidro LVM Meža infrastruktūras izpilddirektors Indris Stulpāns.

Meža ceļu būve no plāna līdz realizācijai ilgst aptuveni trīs gadus. Projekta izstrāde var ilgt gadu, vēl jāparedz papildu laiks būvatļauju sakārtošanai, tehnisko noteikumu no Vides valsts dienesta saņemšanai, servitūtu slēgšanai, vides apsekošanai un citiem darbiem. Reālā būvniecība objektā aizņem vienu gadu, vēl jāpārvar arī neprognozējami izaicinājumi, piemēram, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dažādi likumdošanā noteikti termiņa ierobežojumi, kas var pagarināt projekta realizācijas laiku.

Lasīt vairāk: