07 • 09 • 2020

Pārbūvē Krācējgrāvja caurteku LVM Zemgales reģionā

1

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) struktūrvienība "LVM Meža infrastruktūra" pabeigusi Krācējgrāvja caurtekas atjaunošanas darbus. Caurtekas pārbūvē pielietota vienlaiduma caurtekas konstruktīvā sistēma, kas veicina upes dabīgās plūsmas atjaunošanu, kā arī samazina turpmāko aizsērējuma un sanesumu veidošanos.

Jaunā caurteka ir tērauda materiāla nesimetriskas elipses formā 15.5 m gara, 1.83 m augsta un 2.49 m plata.

pec2

Iepriekš iebūvētās divas “brilles” tipa saliekamo elementu dzelzsbetona caurtekas bija nokalpojušas savu laiku. Tām bija konstatēti izdrupumi, stiegrojuma atsegumi un korozija. Iepriekšējais konstrukcijas tips kavēja upes dabīgo hidraulisko plūsmu un radīja gultnes nosprostojuma un applūduma riskus. Lai tos savlaicīgi konstatētu un novērstu, bija nepieciešama papildus pārraudzība un uzturēšanas ieguldījumi.

pirms

Krācējgrāvja caurteka atrodas Neretas novada, Mazzalves pagastā. Tā nodrošina autotransporta satiksmi uz Dambenieku ceļa pār Krācējgrāvi (Cēzi), Ērberģes meža iecirknī.