24 • 08 • 2020

LVM izsludina konkursu mežkopības darbu veikšanai

mezkopibas konkurss

Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludina atklātu konkursu meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās kopšanas un atjaunoto platību aizsardzības darbu veikšanai 2021.–2023. gadam. Konkursā aicināti piedalīties darbu veicēji ar mežkopības darbu pieredzi vai bez tās. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 22. septembra plkst. 12.00.

“Mēs sadarbojamies ar atbildīgiem darbu veicējiem, kuriem ir vēlme strādāt un profesionāli pilnveidoties. Mums ir gandarījums, ka esam ieguvuši uzticamus un zinošus sadarbības partnerus Latvijas reģionos, kuri ik gadu piesakās mežsaimniecisko darbu veikšanai. Lielākajai daļai šo cilvēku darbs mežā ir pastāvīgs ienākumu avots, bet citiem – iespēja gūt papildu ienākumus,” stāsta LVM Mežkopības kvalitātes vadītājs Lauris Ropājs.

Ieinteresētie darbu veicēji aicināti slēgt līgumu uz vienu vai trim gadiem, veicot mežsaimnieciskos darbus 94 325 hektāru platībā. Konkursa ietvaros plānots veikt sešus mežsaimniecisko darbu veidus: meža stādīšana 7 950 ha apjomā; atjaunoto meža platību papildināšana 2 410 ha apjomā; atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana 26 985 ha apjomā; jaunaudžu kopšana 30 445 ha apjomā; atjaunoto meža platību aizsardzība 17 620 ha apjomā; jaunaudžu stumbru aizsardzība 8 915 ha apjomā.

 Vairāk par konkursu 

 Sagatavot piedāvājumu (EIS) 

 Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes 

Pateicoties meža kopšanas darbiem, LVM reģionos rada papildus darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Tie ir gan sezonāli darbi, kurus darba veicējs var organizēt paralēli savam ikdienas darbam, gan dažādi pastāvīgi darbi. Agrotehniskās un jaunaudžu kopšanas darbos nepieciešama krūmgrieža un motorzāģa operatora apliecība.

Augšanas apstākļiem piemērotākās audzes veidošanai nepieciešams veikt precīzu plānošanu un secīgu darbu izpildi. Atbilstoši augšanas apstākļiem tiek iestādīta atbilstoša koku suga un veikta kopšana atbilstoši valdošās koku sugas vidējam koku augstumam. Laicīgi veikta jaunaudžu kopšana samazina risku pret vēja, sniega un kukaiņu iespējamiem bojājumiem.

Dzīvnieki, kas ir sastopami Latvijas mežos, par barību izmanto jaunos kociņus, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem ir nepieciešams izmantot dažādus aizsardzības līdzekļus.   Aizsardzības darbu izpildē nepieciešami atbildīgi darba veicēji, kas ir ar zināšanām vai ar vēlmi mācīties.