16 • 07 • 2020

Melnie stārķi novērtē LVM ekspertu būvēto ligzdu

melnais starkis viesites

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Dienvidlatgales reģionā, veicot melno stārķu monitoringu, konstatēta stārķu sekmīga ligzdošana LVM ekspertu būvētā ligzdā. Ligzda ir pietiekami liela un stabila, lai tajā droši justos trīs jaunie stārķi.

“2016. gadā kokā nolūza zars, uz kura melnie stārķi bija izveidojuši ligzdu. Lai veicinātu stārķu ligzdošanu izveidotajā mikroliegumā, precīzi nolūzušā zara vietā ar kolēģi uzbūvējām mākslīgo ligzdu. Mūsu pieredze liecina, ka iespējami drīza nokritušās ligzdas atjaunošana tajā pašā kokā dod labus rezultātus – stārķi parasti pieņem jaunās mājvietas un sekmīgi ligzdo. Šoreiz gan par jauno ligzdu tie neizrādīja interesi veselu gadu, bet nu jau tā ir veiksmīgi apdzīvota,” gandarīts LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

Melnie stārķi ligzdošanai izvēlas pieaugušu mežu resnākos kokus – visbiežāk vairāk nekā simts gadus vecus ozolus, priedes un apses. Lielākā stārķu populācijas daļa Latvijā ligzdo LVM apsaimniekotajās teritorijās, kur sugas aizsardzībai tiek veidoti mikroliegumi, teritorijas dzīvotņu aizsardzībai, kā arī netiek veikti mežsaimnieciskie pasākumi ligzdu tuvumā. Ik gadu uzņēmuma vides eksperti būvē mākslīgās ligzdas aizsargājamo putnu – melno stārķu, zivjērgļu, klinšu ērgļu un ūpju ligzdošanas veicināšanai.

Mākslīgās ligzdas visbiežāk uzstāda jau zināmās ligzdvietās, situācijās, ja iepriekšējā dabīgā ligzda ir nokritusi, ligzdas koks ir nokaltis, nolūzis vai draud nolūzt – īpaši melnajiem stārķiem un zivjērgļiem. Tādējādi putni nav motivēti būvēt jaunu ligzdu plašākā reģionā, bet gan aizņem mākslīgo ligzdu, līdz ar to tiek panākta regulāra un sekmīga ligzdošana konkrētajā teritorijā.

Kopumā no 2012. gada četru aizsargājamu sugu putniem LVM darbinieki ir uzstādījuši 94 mākslīgās ligzdas, no kurām lielākā daļa ir uzstādīta klinšu ērglim un zivjērglim. Pēdējos piecos gados lielākā šo divu sugu populāciju daļa ligzdo mākslīgajās ligzdās. Sekmīga ligzdošana ir konstatēta arī ūpim un melnajam stārķim uzstādītajās ligzdās.

Mākslīgo ligzdu būvniecība kā reto plēsīgo putnu piesaistīšanas paņēmiens Latvijā pirmo reizi tika uzsākta 1981. gadā, būvējot mākslīgās ligzdas zivjērgļiem.

Lasīt vairāk: