26 • 06 • 2020

Aizliegts peldēties derīgo izrakteņu ieguves vietās

dsc 7770

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atgādina, ka peldēšanās derīgo izrakteņu ieguves vietās, kur notiek vai tiek plānota minerālo materiālu ieguve, ir kategoriski aizliegta un dzīvībai bīstama stāvo krastu un dziļuma izmaiņu dēļ. Atpūsties šajās vietās atļauts tikai pēc rekultivācijas, kad ūdenstilpne un teritorija ap tām ir labiekārtota un piemērota atpūtai.

“Rūpēs par apkārtējo drošību, visas aktīvās derīgo izrakteņu ieguves vietas ir aprīkotas ar slēdzamiem vārtiem, lai ierobežotu iekļūšanu teritorijā. Ja vārti ir atvērti, tad konkrētajā atradnē notiek derīgo izrakteņu ieguve. Tāpat šādās vietās ir uzstādītas informatīvās zīmes, kurās norādīts atradnes nosaukums, kontaktinformācija, kā arī dažādi brīdinājumi un ierobežojumi par drošības pasākumiem, kas jāievēro atrodoties atradnes teritorijā,” skaidro “LVM Zemes dzīles” ražošanas vadītājs Kārlis Volfs.

Lai baudītu patīkamos laikapstākļus kvalitatīvi un droši, LVM aicina izvēlēties kādu no labiekārtotajām tūrisma vai makšķerēšanas vietām. Vairāk informācijas mājaslapā www.mammadaba.lv un LVM GEO.

peldeties

LVM pārraudzībā ir vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas, kas atrodas visā Latvijas teritorijā. Derīgo izrakteņu ieguves vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.