01 • 07 • 2020

Krāšņi zied Gada augs – Ruiša pūķgalve

pukgalve

Kārsavas novadā dabas parkā “Numernes valnis” saulgriežu laikā krāšņi uzziedējis Latvijas Botāniķu biedrības nominētais Gada augs 2020 – Ruiša pūķgalve (Dracocephalum ruyschiana). Augs ir cieši saistīts ar īpaši aizsargājamo biotopu “Skujkoku meži uz osiem un osveida reljefa formām”, jo tam ir nepieciešama osiem raksturīgā grantainā augsne un skraji priežu meži.

Numernes vaļņa teritorija ir viena no bagātākajām pūķgalves atradnēm valstī, kurā uzskaitīti 1200 līdz 1500 šī auga eksemplāri.

img 5101 copy

“Ruiša pūķgalve ir gaismas prasīga suga – vitālākās audzes veido meža atvērumos, laucēs, aug arī priežu jaunaudzēs,” skaidro LVM Ziemeļlatgales reģiona vides plānošanas speciāliste Diāna Marga.

img 5110

LVM apsaimniekotajā teritorijā Ruiša pūķgalve sastopama arī dabas parkā “Driksnas sils”, dabas liegumā “Posolnīca”, dabas parkā “Daugavas loki” un Andrupenes apkārtnē, kur šogad augu monitoringa ietvaros uzskaitīti vairāk nekā 600 eksemplāri.

Ruiša pūķgalve ir Latvijā īpaši aizsargājama augu suga.

Lasīt vairāk: