16 • 06 • 2020

Kurzemē atjaunota šogad pirmā meža meliorācijas sistēma

mms

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) šopavasar pabeigusi darbu LVM Ziemeļkurzemes reģiona Vanemas meža iecirknī, atjaunojot meža meliorācijas sistēmu 216 hektāru platībā. Sakārtota meliorācijas sistēma ir viens no faktoriem, kas uzlabo koku augšanas apstākļus, nodrošinot optimālu mitruma daudzumu apsaimniekojamā platībā.

2020. gadā Ziemeļkurzemes reģionā plānots veikt 9 meža meliorācijas sistēmu atjaunošanu 3853 ha platībā. Kopumā LVM šogad plāno veikt 45 meža meliorācijas sistēmu atjaunošanu vairāk nekā 24 tūkstošu hektāru platībā.

“Meža meliorācijas sistēmu darbības atjaunošanas pamatojums balstās uz ikgadēju koksnes pieauguma palielinājumu meliorētā platībā: eglei – 4 reizes, priedei – 3 reizes, bet bērzam – 2 reizes. Ekspluatācijas laikā izraktie grāvji, atkarībā no grunts apstākļiem, gadā piesērē līdz 4%, līdz ar to pasliktinot meža meliorācijas sistēmu melioratīvo stāvokli, kas savukārt samazina ikgadējo koksnes pieaugumu. Tāpēc ir nepieciešams regulāri kopt meliorācijas sistēmas,” skaidro LVM Meža infrastruktūras kontroles speciālists Arvīds Spriņģis.

LVM apsaimnieko 1,6 miljoni ha lielu meža zemes platību, no kuras 438 tūkstošos ha ir izbūvētas meža meliorācijas sistēmas. Ik gadu “LVM Meža infrastruktūra” atjauno meliorācijas sistēmu darbību aptuveni 20 tūkstošos ha. Līdz 2019. gada beigām ir atjaunotas un pārbūvētas meža meliorācijas sistēmas 224,4 tūkstoši ha lielā platībā.

Meža meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas nosacījumus nosaka normatīvie akti: Meliorācijas likuma 3. pants nosaka, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums ekspluatēt un uzturēt meliorācijas sistēmu atbilstoši attiecīgu normatīvo aktu prasībām.  

Lasīt vairāk: