29 • 03 • 2020

Klinšu ērgļu ligzdā sagaidīta pirmā ola

anotacija 2020 03 28 180705

Vakardienas saulainā diena izvērtās par īpašu klinšu ērgļu ģimenei: Virsis un Spilva veiksmīgi sagaidīja pirmo olu. Mājās palicējiem tā ir lieliska iespēja #paliecmājās gaumē – lūkot tiešsaistē, kā savrupie klinšu ērgļi veiksmīgi ligzdo tepat Latvijā – AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotā purvā.

“Ilgi gaidītais brīdis ir pienācis – 28. martā pulksten 16.33:41, klinšu ērgļa mātīte Spilve izdēja savu pirmo olu! Ir patiess prieks, ka tas noticis 2010. gadā mākslīgi veidotajā ligzdā. Nu gaidām turpmāko notikumu attīstību – vērosim, ar ko tēviņš Virsis baro Spilvi, vai abi putni piedalīsies olas perēšanā un varbūt būs arī otra ola? Un visbeidzot: pēc 41 līdz 45 dienām gaidīsim jaunā ērglēna šķilšanos,” par turpmāko notikumu attīstību stāsta LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

Līdz šim veiksmīga ligzdošana šajā ligzdā bija 2016. gadā. Tad LVM vides eksperti uzstādīja tiešsaistes kameru, taču, līdz šim veiksmīga ligzdošanu nav izdevies novērot, jo pārī nebija dzimumgatavību sasniegusi mātīte. Spilve ir piektā gada putns, kas tikko sasniedzis dzimumgatavību. Virsis ir pilnīgi pieaudzis putns, kurš ligzdā uzturējās jau kameras uzstādīšanas laikā 2017. gadā.

mazais erglis

Mazie ērgļi Aizkujā un Betiņsalā

Ikviens interesents, neizejot no mājas, var sekot līdzi notikumiem arī divās mazo ērgļu ligzdās – Betiņsalā un Aizkujā, kā arī baudīt unikālus mirkļus un skaņas, kas raksturīgas vien purvam.

Mazo ērgļu ierašanās no ziemošanas vietām ligzdošanas vietās sagaidāma aprīļa sākumā. Tikmēr, pateicoties saules enerģijai, ikviens interesents var vērot notikumus no jaunas vietas –  mazo ērgļu ligzdas parauglaukumā “Žūklis” Madonas novadā, kas atrodas netālu no Aizkujas ciema. Pirms diviem gadiem mazie ērgļi šeit uzbūvēja ligzdu resnā apsē, 2019. gadā tajā izauga ērgļu mazulis. Ligzda atrodas LVM apsaimniekotā mežā un dzīvotnes aizsardzībai ir izveidots mikroliegums ar buferzonu.

Otra tiešsaistes kamera mazo ērgļu vērošanai uzstādīta pie jau zināmās mazo ērgļu ligzdas Betiņsalā, kur pērn, savstarpēju cīņu rezultātā, gāja bojā mātītes izdētā ola.

 Skatīt tiešraidi! 

Līdz ar ziemas izskaņu, kad saules gaisma dienas laikā vērojama arvien ilgāk, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides eksperti, atbalstot iniciatīvu #paliecmājās, piedāvā iespēju doties dabā ar četru tiešsaistes kameru starpniecību. Ikviens interesents, neizejot no mājas, var sekot līdzi klinšu ērgļu ligzdošanas sekmēm, vērot notikumus divās mazo ērgļu ligzdās – Betiņsalā un Aizkujā, kā arī baudīt unikālus mirkļus un skaņas, kas raksturīgas vien purvam.

LVM apsaimniekotajās meža platībās tiek aizsargātas gan retās putnu un citu dzīvnieku sugas, gan to dzīvotnes un nozīmīgie biotopi. Vietās, kur ligzdo aizsargājamie putni – melnais stārķis, visi Latvijā ligzdojošie ērgļi u.c. sugas, tiek ierobežota vai pilnībā pārtraukta mežsaimnieciskā darbība, un sugas aizsardzības nolūkos tiek veidoti mikroliegumi un teritorijas dzīvotņu aizsardzībai. Lai saglabātu īpaši aizsargājamos meža biotopus un aizsargājamās dzīvnieku un augu sugas, tiek veidoti mikroliegumi, kuru platības ik gadu pieaug.