25 • 03 • 2020

Meža ceļa būvniecībā izmanto iekūdrošanas metodi

lambartes purva cels 17.03

Veicot meža ceļu projektēšanas un būves darbus, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) struktūrvienības “LVM Meža infrastruktūra” darbiniekiem kopā ar nozares profesionāļiem dažreiz jāsastopas ar negaidītiem izaicinājumiem. LVM Zemgales reģionā, būvējot ceļu uz kūdras slāņa, nolemts atgriezties pie sentēvu paņēmieniem un izmantot iekūdrošanas metodi.

Lambārtes purva ceļa projektēšanas gaitā tika konstatēts, ka 280 metru garā ceļa posmā ir kūdras slānis, kas nepārsniedz 1,8 metru biezumu. Lai nodrošinātu ceļa nestspēju, kūdras slānis būtu jāizrok un jāaizvieto ar minerālgrunti, vai arī jāizmanto kāds cits paņēmiens, kas uzlabotu ceļa kvalitāti.

Meža ceļa projektētājs piedāvāja kūdras slāni noklāt ar turpat būvobjektā no ceļa trases izraktajiem celmiem, pārklājot tos ar 20 cm kūdras slāni.

“Meža autoceļu būvniecībā iekūdrošana – otrādi apgrieztu celmu un sīkbaļķu klāja apklāšana ar kūdru – ir sen zināma metode, kuras īstenošana ir izaicinoša, bet daudz ekonomiskāka par kūdras slāņa nomaiņu pret minerālgrunti. Turklāt to var pielietot tikai ceļiem, kuru transporta vidējā intensitāte ir salīdzinoši zema,” skaidro “LVM Meža infrastruktūra” izpilddirektors Indris Stulpāns.

lambartes purva cels 17.03.2020.2

Uz iekūdrotās konstrukcijas paredzēts uzbūvēt baļķu klājumu, kas pārklāts ar smilts un drupinātās grants slāni. Baļķu klājuma laukums būs 3574 m2.

Lasīt vairāk: