03 • 03 • 2020

Aicinām plānot minerālo materiālu iegādi un transportēšanu

smilts

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) visā Latvijas teritorijā nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem minerālajiem materiāliem un to maisījumiem. Šī gada siltajā ziemā atsevišķos grants seguma ceļu posmos to nestspējas dēļ ir ieviesti transportlīdzekļu masas ierobežojami, tāpēc minerālo materiālu transportēšana no dažām derīgo izrakteņu vietām ir īslaicīgi apgrūtināta.

Tomēr daļa “LVM Zemes dzīles” derīgo izrakteņu ieguves vietu joprojām ir pieejamas bez ierobežojumiem, pateicoties to novietojumam ar pieslēgumu pie asfalta seguma ceļiem.

pieejami karjeri rakstam 28.02.2020 copy

Plānojot minerālo materiālu vai to maisījumu iegādi un transportēšanu, aicinām ievērot minēto informāciju un sekot līdzi aktuālajai informācijai VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC) mājas lapā par ieviestajiem ierobežojumiem transportam, kura kopējā masa pārsniedz 10 tonnas: https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2020/02/Masas-ierobeojumi_21.02.20-2.pdf. Papildu kravas transportlīdzekļu kustība tiek ierobežota arī pašvaldībām piederošajos ceļos.

LVM derīgo izrakteņu ieguves vietās šobrīd pieejamie maisījumi ir drupināti smilts – grants maisījumi, piemēram, maisījumi 0/32s, kas sagatavoti atbilstoši VAS “Latvijas valsts ceļi” 2019. gada ceļu specifikācijām. Pieejami arī citu veidu smilts-grants maisījumi un dažādu frakciju smalkas frakcijas minerālie materiāli.

Par sadarbības iespējām, pieejamiem minerāliem materiāliem un to maisījumiem derīgo izrakteņu ieguves vietās aicinām sazināties ar "LVM Zemes dzīles" pārdošanas speciālistiem: