02 • 03 • 2020

LVM Bioekonomikas skolas dalībnieki iepazīst meža apsaimniekošanas ciklu

jauniesi meza

Jauniešiem no dažādām Latvijas skolām aizvadītajā nedēļā bija iespēja doties izzinošā meža ekspedīcijā kopā ar meža nozares ekspertiem, lai smeltos iedvesmu radošiem un izzinošiem video vēstījumiem “LVM Bioekonomikas skola” stipendiju konkursā.

Konkursa pirmajā kārtā dalībnieki iesniedza informatīvus plakātus par bioekonomiku, kuros atspoguļoja šī gada konkursa tēmu – “Jaunaudze”.  Pēc rūpīgas darbu izvērtēšanas, konkursa žūrija lēma otrajā kārtā rīkot divas meža ekspedīcijas pasākumus, kas ļautu vairāk jauniešiem gūt jaunas zināšanas un izpratni par meža nozari un mežā notiekošiem procesiem. Skolēni no Ventspils, kuri stipendiju konkursam radīja inovatīvus un kvalitatīvus plakātus par noteikto tēmu, meža ekspedīcijā devās 20. februārī, savukārt dienu vēlāk – jaunas zināšanas un iedvesmu konkursa nākamajam darbam mežā smēlās jaunieši no pārējās Latvijas.

“Kopā ar jauniešiem mežā praktiski darbojāmies, piemēram, veicām šķērslaukuma mērīšanu un krājas aprēķinu mežaudzē, kurā tika veikta kopšanas cirte. Papildus iepazināmies ar kopšanas ciršu mērķi un devumu klimatu pārmaiņu kontekstā, tāpat apskatījām meža mašīnu – harvesteru, kas veica sortimentu sagatavošanu un kopšanu. Pēc jaunaudzes kopšanas veicām paliekošo koku uzskaiti un darbu kvalitātes novērtējumu. Jaunieši guva izpratni par jaunaudžu kopšanas jēgu un priekšnosacījumiem ražīgu mežaudžu izveidei, kam nākotnē ir būtiska loma klimatu pārmaiņu kontekstā. Savukārt atjaunošanas cirtē jauniešu uzdevums bija izvērtēt zemes izmantošanas potenciālu un gatavojamos koksnes produktus. Tad bija laiks doties uz vietu, kur dzimst nākotnes mežs – kokaudzētavu, lai iepazītos ar alternatīviem stādu aizsardzības līdzekļiem un stādu veidiem. Noslēgumā – SIA “Kurekss” zāģētavā iepazinām koksnes produktu tālāko pārstrādi. Šajā meža ekspedīcijā izgājām pilnu meža apsaimniekošanas ciklu: no sēklas, stāda un to aizsardzības, jaunaudžu un krājas kopšanas, līdz koksnes ražas novākšanai un koksnes tālākai pārstrādei,” skaidro LVM Ziemeļkurzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Andris Verners, kurš meža ekspedīcijā devās ar Ventspils jauniešiem.

Turpretī 21. februāra ekspedīcijas dalībnieki iepazina meža apsaimniekošanas ciklu kopā ar SIA “Rīgas meži” ekspertiem. Dienas sākumā jaunieši kopā ar kokaudzētavas “Norupe” vadītāju Māri Druvaskalnu devās uz vienu no priežu sēklu plantācijām, lai kopīgi noskaidrotu, kāds ir sēklas ceļš no koka līdz kokaudzētavai. Tikšanās laikā dalībnieki noskaidroja atbildes uz dažādiem jautājumiem, kā piemēram, kāpēc sēklu kokiem ir tik īpatnēja forma, cik sēklu tiek iegūts vienā ražas novākšanas laikā, cik maksā viens kilograms sēklu un citus jautājumus.

Dienas turpinājumā vidusskolēni kopā ar pieredzējušiem meža ekspertiem devās uz mežu, lai noskaidrotu, kā stādi nonāk mežā, kā arī, lai praktiski iepazītu meža apsaimniekošanas ciklu. Dalībnieki mežā noteica, cik stādi tiek iestādīti jaunaudzē uz vienu hektāru, cik daudz tiem jābūt, lai mežs tiktu uzskatīts par atjaunotu un veica citus uzdevumus. Pēc tam jaunieši devās uz kokzāģētavu “Norupe”, kur kopā ar speciālistiem noskaidroja, kas notiek ar kokmateriāliem pēc nonākšanas zāģētavā.

Būtiski ir ne vien iepazīt mežā notiekošos procesus, bet arī izprast to ietekmi uz cilvēku ikdienu un ekonomiku. Kopā ar biedrības “Zaļās mājas” valdes locekli Kristapu Cepli un SIA “Latvijas finieris” sabiedrisko attiecību vadītāju Paulu Beķeri meža ekspedīcijas dalībnieki apspriesta kokmateriālu izmantošanas priekšrocības būvniecībā un citos ikdienai nepieciešamos produktos, kā arī iepazina, kā meža nozare ietekmē valsts ekonomiku.

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēns Daniels Markuss Daņilovs ir apņēmīgs jaunietis, kurš stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola” piedalās jau otro reizi. “Pirmo reizi stipendiju konkursā piedalījos tā norises pirmajā gadā, finālā iegūstot otro vietu. Konkursā iegūtā pieredze un atbalsts palīdzēja uzsākt pašam savu uzņēmējdarbību, kuru šobrīd apvienoju ar mācībām 12. klasē. Prieks, ka šogad ir tik daudz dalībnieku un interesanta tēma – parādīt jaunaudžu ietekmi uz bioekonomiku. Esmu apņēmības pilns tiekties šogad uz uzvaru!”

Ogres meža tehnikuma audzēknis Edgars Aleksejevs pirms došanās uz ekspedīciju veica patstāvīgus aprēķinus un sarunas laikā dalījās ar iespaidiem: “Savādi, ka ļaudis tik ļoti pretojas jaunaudzēm. Aprēķini skaidri parāda, ka jaunaudze saražo vairāk skābekļa, nekā pieaugusi vai pāraugusi audze. Tās ir pamats ne vien nākotnes mežam, bet palīdz arī klimata pārmaiņu novēršanai, par kurām šobrīd tiek runāts teju ik uz soļa!”

img 20200220 112222 copy

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru organizē stipendiju konkursu vidusskolēniem “LVM Bioekonomikas skola”, lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu.

Sākotnējais skolēnu uzdevums ir veidot saistošu un aktuālu plakātu par žūrijas izvirzīto tēmu. Labāko darbu autori, kuri ne vien veiksmīgi savos darbos atspoguļo bioekonomikas būtību, bet arī saista to ar savu ikdienu, tiek aicināti piedalīties konkursa otrajā kārtā. Ekspedīcijas laikā kopā ar nozares ekspertiem, dalībnieki noskaidro atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un iepazīst ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu dabā. Ekspedīcijas laikā gūtā iedvesma un jaunās zināšanas noder konkursa trešās kārtas dalībniekiem, veidojot aptuveni minūti garus video vēstījumus par bioekonomiku, tās nozīmi ikdienā un nākotnē.

Lasīt vairāk: