21 • 02 • 2020

Būtiski pieaudzis atkritumu apjoms mežā

nemeslo meza

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārvalda un ilgtspējīgi apsaimnieko 1,6 miljonus hektāru valsts mežu jau 20 gadus, veicot atbildīgu saimniecisko darbību un nodrošinot Latvijas iedzīvotājiem iespēju brīvi pārvietoties un atpūsties mežā. Arvien biežāk LVM darbinieki mežā atrod dažādus atkritumus, to apjoms pērn būtiski pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas ir arī lielākais savākto atkritumu apjoms pēdējo 10 gadu laikā.

Salīdzinot ar 2018. gadu, pērn par 32 % pieaudzis uzņēmuma iztērēto līdzekļu apjoms, savācot teju 2 tūkstošus kubikmetru atkritumus.

 

“Viens no iemesliem šādam atkritumu pieaugumam mežā ir joprojām nesakārtotie jautājumi ar atkritumu savākšanu un šķirošanu atsevišķās apdzīvotās vietās, kuru risināšana ir pašvaldības atbildība. Ne mazāk būtisks iemesls ir arī pieaugošās atkritumu savākšanas un apglabāšanas izmaksas, kā arī izpratnes trūkums par dabai nodarīto kaitējumu šādas rīcības rezultātā. Lielās atkritumu kaudzes mežos  liecina par mērķtiecīgi organizētu atbrīvošanos no atkritumiem, kas, spriežot pēc satura, visbiežāk ir atvesti ar dažādas kravnesības transportu no būvobjektiem, autoservisiem un dažādu lietoto preču tirdzniecības vietām,” stāsta LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

LVM vērš iedzīvotāju uzmanību un atgādina, ka atkritumu izmešana mežā ir pretlikumīga. Vainīgā persona par šādu darbību tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā arī tai ir jāatlīdzina LVM ar atkritumu savākšanu radītie zaudējumi. LVM aicina dabas draugus par piemēslotajām vietām informēt Valsts vides dienestu, izmantojot mobilo lietotni “Vides SOS”. Arī tīru mežu aizstāvis Cūkmens atgādina: “Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!”

sods

LVM attīsta, labiekārto un uztur sabiedrībai nozīmīgas vietas visā Latvijā – apskates objektus, atpūtas vietas, takas, skatu torņus un parkus, piedāvājot iespēju bez maksas atpūsties valsts mežos ikvienam Latvijas iedzīvotājam un viesim. Aicinot atpūsties dabā, LVM savas darbības 20 gados ir izveidojusi un uztur vairāk nekā 300 bezmaksas tūrisma vietas visā Latvijā.