22 • 01 • 2020

Veikti grozījumi darba aizsardzības prasību normatīvajos aktos

dsc 2089

2020. gads sācies ar vairākām izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar, tostarp, arī būvmateriālu ražošanas un būvniecības nozari.

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vērš uzmanību, ka kopš 17. janvāra stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”, kas papildināti, ņemot vērā Eiropas normatīvo aktu prasības par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā.

Izmaiņas paredz noteikt vai labot maksimāli pieļaujamo koncentrāciju darba vietas gaisā (robežvērtības) vairākām kancerogēnajām vielām, tajā skaitā ieelpojamiem kristāliskā silīcija dioksīda putekļiem, kas ir sastopami derīgo izrakteņu ieguves vietās un būvobjektos, jeb materiālos, kuru sastāvā ir smiltis.

Šie labojumi vērsti uz to, lai ierobežotu darba vidē izmantojamo kancerogēno vielu klātesamību darba vides gaisā, samazinātu šo vielu ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību darbā, jo īpaši uz audzēju attīstību.

LVM aicina  sadarbības partnerus šo riska faktoru ietvert darba vides risku novērtēšanas procedūrā, nosakot iespējamo ietekmi uz darbinieku veselību darba vietās, un, ja tas nepieciešams, pielietot labās prakses pasākumus, lai nodrošinātu darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vidi.

Plašāka informācija par labās prakses pasākumiem meklējama vietnē https://www.nepsi.eu.

Lasīt vairāk: