07 • 01 • 2020

Pētām degvielas patēriņa samazināšanas iespējas mežizstrādē

degvielas rakstam

Mūsu planētas sasilšanas tempu mazināšanai arvien lielāka loma ir aktivitātēm, kuru rezultātā iespējams mazināt ogļskābās un citu siltumnīcas efekta gāzu izplūdi atmosfērā. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” veica pētījumu, lai apzinātu iespējas, kā mazināt degvielas patēriņu kokmateriālu sagatavošanā.

Kāpēc tas ir aktuāli?

Sadegot degvielai, atmosfērā nonāk zemes dzīlēs glabātā ogļskābā gāze, slāpekļa oksīds un citas vielas, kas piesārņo atmosfēru un aiztur siltuma izplūšanu izplatījumā. Planētas ekosistēmām nespējot absorbēt lieko ogļskābo gāzi, palielinās siltumnīcas efekta gāzu segas biezums, ietekmējot apstākļus, ko dēvē par “klimata pārmaiņām”. Tās rada jaunus riskus meža apsaimniekošanā un izaicinājumus to mazināšanai. Turklāt līdzās globālu jautājumu risināšanai, degvielas patēriņa mazināšanai ir arī praktiska loma – izmaksu samazināšana. Jo mazāk degvielas tiek tērēts katra kokmateriālu kubikmetra saražošanai, jo zemākas ir izmaksas.

Secinājumi

Pētījumā degvielas patēriņa noskaidrošanai tika izmantota harvestera darba laika failos reģistrētā informācija no 1180 cirsmām.

capture1

Attēls: Harvestera degvielas patēriņš galvenajā cirtē.

“Degvielas patēriņš uz m3 samazinās, palielinoties nozāģēto koku tilpumam, kam par iemeslu ir augstāks harvestera ražīgums. Pētījumā nonācām pie secinājuma, ka mežaudzes ir nepieciešams retināt jau agrīnā to augšanas posmā, lai koku stumbri būtu resnāki iespējami ātrāk. Tas ļaus mazināt kokmateriālu ražošanas izmaksas, sākot jau ar kopšanas cirtēm. Turklāt no resnākiem stumbriem mēs iegūstam dārgākus kokmateriālus. Tādējādi varam samazināt ražošanas izmaksas un palielināt ieņēmumus, ja vien tirgū nav augsts pieprasījums un cena pēc kokmateriāliem ar šaurām gadskārtām,” skaidro LVM Mežizstrādes kvalitātes vadītājs Jānis Gercāns.

Pētījumā tika noskaidrots, ka degvielas patēriņš uz saražoto m3 ir apgriezti proporcionāls ražīgumam – tas uz m3 samazinās, palielinoties harvestera ražīgumam. Tāpēc papildus resnāku koku jeb mežaudžu retināšanas pozitīvajam efektam uz harvestera ražīgumu, jānovērtē arī operatoru prasmes.

capture2

Attēls: Harvestera ražīguma izmaiņas galvenajā cirtē pēc apmācībām.

“Pēc apmācību kursiem harvestera operatoru ražīgums palielinās. Tas atstāj pozitīvu efektu uz kokmateriālu sagatavošanas izmaksu samazinājumu. Lai gan šajā pētījumā, palielinoties operatoru ražīgumam, nedaudz pieauga arī degvielas patēriņš darba stundā, kas saistīts ar intensīvāku harvestera izmantošanu. Tomēr apmācības dod iespēju apgūt prasmes, kuru rezultātā degvielas patēriņš uz katru saražoto m3 būs mazāks,” skaidro LVM Mežizstrādes kvalitātes vadītājs.

 Degvielas patēriņa samazināšanai ir pozitīva ietekme gan uz globāliem klimata jautājumiem, gan uz praktisko uzņēmējdarbību – tiek samazinātas izmaksas. Samazināt degvielas patēriņu kokmateriālu ražošanā iespējams: prasmīgi kopjot mežaudzes visā to dzīves ciklā un ieguldot resursus darbinieku apmācībā.

Ar mērķi attīstīt augstvērtīgu un saudzīgu mežu apsaimniekošanu, LVM regulāri sadarbojas ar zinātniekiem, lai noskaidrotu, kā mežsaimnieciskie lēmumi ietekmē nākotnes mežaudžu kvalitāti.

Lasīt vairāk: